Dorota Jeziorowska nową Dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

Dorota Jeziorowska nową Dyrektor PTEZ PTEZ


Od początku września kierownictwo nad Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych, najważniejszą organizacją skupiającą elektrociepłownie produkujące ciepło oraz chłód i energię elektryczną w kogeneracji, objęła Dorota Jeziorowska. Zastąpiła na tym stanowisku dr inż. Janusza Ryka, który przez trzy dekady zarządzał PTEZ.

Dorota Jeziorowska to absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Aktualnie kończy również studia magisterskie na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz realizuje pracę doktorską na AGH w Krakowie. 

Dyrektor Jeziorowska prowadziła działalność naukową w obszarze energetyki od 2012 r., współpracując m.in. z IGSMiE PAN. Od 2015 r. jej działalność zawodowa skupiała się na obszarze regulacji w energetyce. W tym czasie pracowała w administracji rządowej (w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych), odpowiadając za obszary ciepłownictwa i kogeneracji. 

Prowadziła m.in. prace legislacyjne w zakresie przepisów taryfowych dla ciepła oraz proces notyfikacji do Komisji Europejskiej mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Zajmowała się również procesami legislacyjnymi wprowadzającymi system wsparcia CHP do porządku prawnego oraz zapewniającymi jego właściwe funkcjonowanie. Brała udział w negocjacjach dokumentów w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej na forum UE oraz w pracach nad ich implementacją do prawodawstwa krajowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w spółkach branży energetycznej funkcjonujących w obszarach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz ich przesyłu i dystrybucji (PGE Energia Ciepła S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.). Zajmowała się tematyką regulacji oraz rynku ciepła. 

Dorota Jeziorowska jest autorką kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych w zakresie energetyki w tym: ciepłownictwa, kogeneracji, efektywności energetycznej i problematyki transformacji energetycznej oraz górnictwa.

Obecnie branża ciepłownicza i cały sektor elektroenergetyczny stoją przed szeregiem wyzwań zarówno dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, jak i praktycznej strony realizacji szeroko pojętej transformacji w kierunku źródeł zero- i niskoemisyjnych – podkreśliła Dorota Jeziorowska, Dyrektor PTEZ. – Niemniej ważne pozostają kwestie dotyczące kryzysu energetycznego i konieczności zabezpieczenia dostaw ciepła i energii elektrycznej, w obliczu rosnących cen surowców. Stąd tak ważna rola organizacji takich jak Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, które mogą zabierać aktywny głos w debacie publicznej na temat kierunków transformacji i wskazywać na potrzeby sektora w zakresie wsparcia inwestycji, usprawnienia procedur administracyjnych czy koniecznych zmian legislacyjnych.

Przed nami dekada przemian w sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym. Jako PTEZ chcemy nadal zabierać głos w najważniejszych dla naszej branży kwestiach. Jestem pewien, że doświadczenie Pani Doroty Jeziorowskiej, zdobyte zarówno we współpracy z środowiskiem naukowym, administracją publiczną i pracą w przedsiębiorstwach branżowych, zaowocują wieloma cennymi inicjatywami, wspierającymi transformację sektora elektroenergetycznego w Polsce – powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes PTEZ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Jednocześnie pragnę gorąco podziękować dotychczasowemu Dyrektorowi PTEZ, Panu Januszowi Rykowi, który kierował organizacją przez blisko trzy dekady tworzenia nowoczesnego ciepłownictwa w naszym kraju. W tym okresie dokonały się zmiany, które z perspektywy czasu można uznać za rewolucyjne, a wielu z nich nie udałoby się przeprowadzić gdyby nie aktywność Towarzystwa oraz tworzenie atmosfery współpracy i dialogu. 

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych jest organizacją skupiającą elektrociepłownie produkujące w Polsce ciepło oraz chłód i energię elektryczną w kogeneracji. Celem Towarzystwa jest promocja wykorzystania i rozwój technologii kogeneracji, jako najbardziej wydajnego i bezpiecznego dla środowiska sposobu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, mającego ogromny wpływ na walkę ze zjawiskiem niskiej emisji i poprawę jakości powietrza w miastach.

Źródło: PTEZ

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę