Dassault Systèmes wykorzystuje 3DEXPERIENCE – od przedmiotów do życia

Dassault Systemes

Firma Dassault Systèmes zastosuje nową strategię, która ukierunkowana jest na zmianę metod leczenia oraz poprawę jakości życia dzięki wykorzystaniu cyfrowych kopii bliźniaczych ciała ludzkiego. Wirtualne kopie bliźniacze są kluczem do zwiększenia innowacyjności w medycynie i opiece zdrowotnej. 

W 1989 r. stworzyliśmy pierwszą cyfrową kopię bliźniaczą dużego samolotu Boeing 777. W roku 2012, w obliczu przemian ukierunkowanych na model gospodarki doświadczeń, w którym liczy się przede wszystkim użytkowanie, wyobraziliśmy sobie platformę wykorzystującą rozbudowane wirtualne kopie bliźniacze i pełniącą funkcję środowiska pozwalającego nawigować, ewaluować i eksperymentować z pomysłami, by następnie wdrażać je do realizacji. Owocem naszych prac było wprowadzenie platformy 3DEXPERIENCE. Nasi klienci postrzegają ją jako katalizator renesansu przemysłu – mówi Bernard Charlès, wiceprezes i dyrektor generalny Dassault Systèmes. – Nasza ambicja ukierunkowana na zapewnianie harmonii między produktami, naturą i życiem pozostała niezmieniona, jednak dziś patrzymy znacznie szerzej. Spoglądamy teraz na życie i naturę w zupełnie nowy sposób. Wiedzę i doświadczenie zdobyte w świecie nieorganicznym jesteśmy obecnie w stanie zastosować wobec świata organicznego, koncentrując się na istotach żywych, a nie przedmiotach. Wirtualne kopie bliźniacze ciała człowieka pozwolą nam stworzyć nowe metody przedstawiania ludzkiego życia dzięki zrozumieniu i wizualizacji „niewidzialnego” oraz mieć istotny wkład w poprawę ogólnego dobrobytu - dodaje.

Począwszy od DNA, a skończywszy na organach, ciało ludzkie wciąż kryje przed nauką liczne tajemnice. Problemy współczesnej medycyny oraz zapotrzebowanie na bardziej precyzyjną i ekonomiczną opiekę zdrowotną sprawiają, że branża medyczna jest głodna innowacji będących w stanie zmienić sposób odkrywania, doskonalenia, komercjalizacji, tworzenia i wykorzystywania nowych metod terapii.

Wirtualne kopie bliźniacze stworzone dzięki możliwościom platformy 3DEXPERIENCE pozwalają zintegrować modelowanie, symulację, dane i współpracę. Platforma ta zapewnia przestrzeń do współpracy między takimi dziedzinami, jak biotechnologia, badania materiałowe i informatyka, pozwalając na tworzenie „żywych” modeli wirtualnych w oparciu o dane z możliwością konfigurowania i symulowania. Specjaliści, badacze, lekarze, a nawet pacjenci mogą zwizualizować, przetestować, poznać i przewidzieć m.in. takie kwestie, jak wpływ leków lub zabiegów chirurgicznych na konkretne schorzenie pacjenta, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.

W ramach wsparcia nowej inicjatywy Dassault Systèmes skupi się na umacnianiu wiodącej pozycji w sektorze medycyny i opieki zdrowotnej obok dwóch innych strategicznych sektorów gospodarki: infrastruktury miejskiej i produkcji przemysłowej. Sektory te łączą podobne procesy i potrzeby w zakresie zrównoważonego rozwoju w celu poprawy jakości życia m.in. dzięki bardziej ekonomicznym i precyzyjnym metodom leczenia, zoptymalizowanej infrastrukturze i lepszemu wykorzystaniu środowiska. Z uwagi na fakt, że doświadczanie jest cechą ludzką, to właśnie obcowanie ze sztuką, nauką i technologią pozwoli nam zbudować lepszy i bardziej zrównoważony świat dla wszystkich.

Źródło: Dassault Systèmes 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę