Bosch Rexroth i MathWorks łączą symulację i automatykę

Bosch Rexroth i MathWorks łączą symulację i automatykę Bosch Rexroth

W ramach działań na rzecz cyfryzacji wiele firm wprowadza do produkcji technologie lub procesy, które często są dla nich przełomowe. Aby zminimalizować ryzyko przed uruchomieniem i zwiększyć wydajność – nawet w odniesieniu do procesów, które są już znane – coraz częściej stosuje się planowanie systemów i maszyn oparte na symulacji oraz powiązane ze sobą procesy produkcyjne. MathWorks i Bosch Rexroth łączą ze sobą symulację i automatykę, wspierając w ten sposób na przykład uproszczone tworzenie cyfrowych bliźniaków.

  • Łatwe tworzenie oprogramowania w oparciu o modele 
  • Tworzenie modeli maszyn w MATLAB i Simulink
  • Uruchamianie kodu programu w czasie rzeczywistym na kompaktowym systemie sterowania 
  • Łatwe tworzenie cyfrowych bliźniaków systemów i maszyn 

MathWorks jest twórcą oprogramowania do obliczeń matematycznych, które wykorzystuje platformę MATLAB i środowisko schematów blokowych Simulink. MATLAB to język wysokiego poziomu i interaktywne środowisko, które może być używane do szybkiego wykonywania zadań, które wymagają intensywnych obliczeń. Simulink dopełnia ten produkt jako oprogramowanie do modelowania. Oba te rozwiązania znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, na przykład w inżynierii maszyn i systemów, czy choćby w rozwoju komponentów automatyki. Teraz można je połączyć z zestawem narzędzi do automatyzacji ctrlX Automation firmy Bosch Rexroth, aby opracowywać rozwiązania cyfrowe w oparciu o modele. W tym celu powstały interfejsy, które łączą ze sobą gamy rozwiązań firm MathWorks i Bosch Rexroth. Co więcej, MathWorks jest już 50. z kolei partnerem ctrlX World. 

Modele maszyn można tworzyć bezpośrednio w programach MATLAB i Simulink. Poprzez połączenie symulacyjne z ctrlX Automation powstały kod programu może być uruchomiony w czasie rzeczywistym na platformie sterowania ctrlX CORE. Rozwój oparty na modelach pozwala na weryfikację rozwiązań cyfrowych stworzonych w programach MATLAB i Simulink na wczesnym etapie symulacji, a następnie przeniesienie ich na platformę automatyki za pomocą funkcji generowania kodu. Dane mogą być również w czasie rzeczywistym zwracane do systemu symulacji w celu poprawy modelu w symulacji. 

Dzięki bezpośredniemu połączeniu platform symulacji i automatyki użytkownicy oszczędzają wiele czasu, ponieważ mogą wirtualnie przetestować model maszyny lub systemu przed jego finalizacją. W ten sposób najpierw mamy do czynienia z cyfrowym bliźniakiem maszyny – zanim zostanie ona skonfigurowana przez producenta. Dzięki temu możemy z wyprzedzeniem wykrywać i eliminować błędy, optymalizować procesy i nie tylko – wyjaśnia Hans Michael Krause, kierownik działu zarządzania produktami ctrlX World w firmie Bosch Rexroth

Co więcej, wspólne rozwiązanie – oprócz opcji wirtualnego rozruchu – tworzy fundament do rozwoju rozwiązań opartych na AI, na przykład na potrzeby konserwacji predykcyjnej – dodaje Norbert Ulshöfer, dyrektor zespołu inżynierii aplikacji w niemieckim oddziale MathWorks.

Kompletne rozwiązanie podkreśla koncepcję systemu ctrlX Automation: Otwarta platforma automatyzacji z technologią aplikacji i ekosystemem zaciera dotychczasowe granice między sterowaniem maszynami, IT i Internetem rzeczy, a tym samym rzuca nowe światło na zdolność współtworzenia.

Źródło: Bosch Rexroth 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę