Baza lądowa Lotos Petrobaltic ze zmodernizowanym oświetleniem

Baza Lotos Petrobaltic ze zmodernizowanym oświetleniem Energa

Kolejny obiekt korzysta z energooszczędnych ledów i dzięki ich zastosowaniu redukuje zużycie energii elektrycznej. Energa Oświetlenie wymieniła właśnie stare oprawy sodowe na terenie bazy lądowej spółki poszukiwawczo-wydobywczej z Grupy Orlen zlokalizowanej przy Nabrzeżu Flisaków w Gdańsku. W Lotos Petrobaltic zmodernizowane zostały 83 punkty świetlne, w efekcie czego zużycie energii na potrzeby oświetlenia spadnie o ponad połowę.

Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne jest skuteczną i coraz bardziej popularną wśród samorządów, firm czy innych instytucji metodą zmniejszania kosztów zużycia energii. Rozwój technologii LED oraz technik optyki iluminacyjnej, pozwala osiągnąć zgodny z normami efekt oświetleniowy, przy jednoczesnym niskim zużyciu.

Modernizacja spowoduje zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej na potrzeby oświetlenia o ponad 58%. Oznacza to, że moc systemu oświetleniowego na terenie bazy lądowej Lotos Petrobaltic, wynosząca dotychczas 32,1 kW, została obniżona do 13,48 kW. Biorąc pod uwagę tryb pracy firmy oraz fakt, ze modernizowane oświetlenie jest równocześnie oświetleniem nocnym, zużycie energii elektrycznej na jego potrzeby zmniejszy się o 77,2 tys. kWh rocznie.

Nowy standard ledowego oświetlenia ma na celu, obok oszczędności, przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracowników obiektu. Strumień światła emitowany przez źródła LED jest przyjazny dla oka i nie powoduje jego podrażnienia ani zmęczenia.

– Oprawy zamontowane na terenie bazy lądowej spółki LOTOS Petrobaltic emitują światło maksymalnie zbliżone do naturalnego światła dziennego. Dodatkowym atutem profesjonalnego doboru optyki opraw jest wysoki poziom równomierności oświetlenia. Z kolei dzięki soczewkom, które emitują strumień światła w pożądanym kierunku, unika się efektu tzw. „śmiecenia światłem”, co pozwala optymalnie wykorzystać wydajność oprawy – mówi Bartosz Purzyński, zastępca dyrektora Departamentu Sprzedaży, Energa Oświetlenie.  

Dzięki redukcji zużycia energii znacząco zmniejszy się także emisja CO2 i innych toksycznych związków chemicznych do atmosfery. Na potrzeby określenia efektu ekologicznego modernizacji przyjęto wskaźniki raportowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). W oparciu o nie wyliczono, że wymiana opraw na LED spowoduje redukcję emisji CO2 do atmosfery o 54,657 ton w skali roku. Redukcja emisji obejmie też inne związki chemiczne, takie jak: tlenki siarki; tlenki azotu, czad oraz pył całkowity.

Źródło: Energa

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę