Zielone światło dla reorganizacji Lotosu

Zielone światło dla reorganizacji Lotosu Pixabay

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos udzieliło zgody na zaproponowane przez zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Lotos. Uchwały przyjęte 14 października br. pozwolą przygotować gdański koncern na wdrożenie środków zaradczych przedstawionych przez Komisję Europejską w lipcu ub. r. To kolejny kamień milowy w procesie połączenia z PKN Orlen i wspólnej budowy koncernu multienergetycznego. 

Akcjonariusze podjęli się bardzo ważnego i odpowiedzialnego zadania. Dziękujemy za zaufanie zarówno reprezentującemu naszego głównego właściciela – ministerstwu aktywów państwowych z wicepremierem Jackiem Sasinem na czele, jak i funduszom posiadającym pakiety naszych akcji. Nie bylibyśmy w tym miejscu, gdyby nie determinacja prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka i całego zespołu, który od wielu miesięcy pracuje nad połączeniem obu firm. Jest to projekt bezprecedensowy, ale równocześnie niezbędny dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. To również istotna transakcja dla naszej organizacji. Podjęte dziś decyzje przełożą się z jednej strony na wymierne korzyści finansowe, z drugiej – na zabezpieczenie miejsc pracy w przyszłości – podkreśliła Zofia Paryła, prezes Zarządu Grupy Lotos.

Zgoda akcjonariuszy pozwoli Zarządowi Grupy Lotos na wdrożenie wewnątrzgrupowej reorganizacji, polegającej na integracji w jednym podmiocie – Lotos Asfalt – całości kompleksu rafineryjnego. Ma to nastąpić 2 listopada br. Konsolidacja tych aktywów, zgodnie z opracowaniami przygotowanymi przez renomowaną firmę doradczą, może przynieść spółce oszczędności w szacunkowej wysokości co najmniej 10 mln zł rocznie. Będzie to możliwe m.in. dzięki wyeliminowaniu sztucznych przepływów wewnętrznych (poprawa kosztów operacyjnych), dublujących się procesów oraz optymalnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego. Oczekiwane są również oszczędności na kosztach administracyjnych, prawnych i podatkowych. Pewnych korzyści, szacowanych na około 1 mln zł rocznie, spółka spodziewa się także w efekcie przeprowadzenia działań reorganizacyjnych w obszarze logistycznym.

Decyzja akcjonariuszy Lotosu i fakt, że podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia dali oni zielone światło dla dalszych prac nad połączeniem z Orlenem, to niezwykle istotny krok ku budowie koncernu multienergetycznego i wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego. W procesie realizacji fuzji przechodzimy do fazy finalizacji. Widać też wyraźnie, że rynek dobrze ocenia ten projekt i tak jak my widzi zasadność budowy mocnego podmiotu, który będzie w stanie realnie konkurować na międzynarodowych rynkach. Decyzja NWZA w praktyce oznacza, że projekt nabierze teraz tempa i mam nadzieję, że fuzja Lotosu z Orlenem oraz sam koncern multienergetyczny szybko stanie się faktem – mówił wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Akcjonariusze zgodzili się także na transfer udziałów w spółce Lotos Biopaliwa ze spółki Lotos Terminale do Grupy Lotos. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos wyraziło również warunkowe zgody na zbycie 30% udziałów w spółce Lotos Asfalt oraz 100% udziałów w spółkach: Lotos Biopaliwa, Lotos Terminale, Lotos Paliwa (oraz spółkach, które nabędą część majątku Lotos Paliwa w wyniku jej podziału), a także w podmiocie, który nabędzie część majątku spółki Lotos Asfalt w wyniku jej podziału (wydzieleniu z niej południowych oddziałów).

Źródło: Lotos

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę