Większe znaczenia AI w ekosystemie Internetu Rzeczy

Farnell

Firma Farnell przeprowadziła wyniki nowej ankiety na temat Internetu Rzeczy, które potwierdzają coraz częstsze wykorzystanie sztucznej inteligencji w urządzeniach IoT, a także umożliwiają poznanie nowych faktów na temat kluczowych segmentów rynku, szans oraz obaw, jakie mogą być interesujące dla projektantów elektroniki, pracujących z IoT.

AIoT to jeden z głównych trendów, jakie wybijają się w ankiecie, co wskazuje na rozpoczęcie się procesu, prowadzącego do budowy prawdziwego ekosystemu IoT. Badanie pokazało, że niemal połowa (49%) ankietowanych już teraz korzysta ze sztucznej inteligencji w swoich aplikacjach IoT, a samo uczenie maszynowe jest wykorzystywane w 28% projektów, podczas gdy sztuczna inteligencja w chmurze jest używana przez 19% respondentów. Tak powszechne przyjęcie algorytmów AI w Internecie Rzeczy wiąże się z rosnącym przekonaniem, że sztuczna inteligencja będzie przewodziła w projektach IoT, a także coraz więcej spośród ankietowanych inżynierów uważa się za innowatorów. Mimo to wciąż jasno widać, że cześć inżynierów (51%) waha się przed zastosowaniem sztucznej inteligencji ze względu na fakt, że jest to wciąż nowa technologia, lub z uwagi na brak specjalistycznej wiedzy, potrzebnej do zaimplementowania AI w aplikacjach IoT.

Wśród innych wniosków, płynących z drugiej, globalnej ankiety IoT Farnella, można znaleźć informacje, że tak jak i rok temu, obawy o bezpieczeństwo są jednym z najpoważniejszych tematów, jakimi musza zajmować się projektanci podczas implementacji IoT. Należy przy tym zaznaczyć, że o ile w 2018 r. 40% ankietowanych wskazało bezpieczeństwo jako ich główną obawę, w minionym roku odsetek ten spadł do 35%. Nie zmienia to stanu rzeczy, że troska o bezpieczeństwo jest wciąż wymieniana znacznie częściej niż problemy z łącznością czy zapewnienie zgodności z innymi urządzeniami. Wynika to z faktu, że dane zbierane z maszyn i ludzi mogą być wrażliwe i często są osobiste. Firmy rozpoczynające nowe projekty IoT traktują kwestie bezpieczeństwa jako zdecydowanie priorytetowe, dlatego też implementują zabezpieczenia sprzętowe i programowe, które mają chronić aplikacje i użytkowników przed wszelkiego rodzaju potencjalnymi zagrożeniami. Innym, ale powiązanym tematem, który ma niemałe znaczenie, jest ustalenie, kto jest faktycznym posiadaczem gromadzonych danych. Spośród ankietowanych, 70% preferuje samodzielnie przechowywać dane zbierane z elementów krańcowych sieci IoT, a więc zorganizować gromadzenie informacji w sposób inny niż pozostawienie ich po stronie dostawcy rozwiązań IoT.

Ankieta pokazuje także, że o ile wciąż wielu inżynierów (46%) preferuje projektować kompletne rozwiązania, obejmujące całą architekturę od krawędzi systemu do chmury, a w tym także i wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, wzrosła otwartość na zintegrowanie usług przygotowanych z myślą o środowiskach produkcyjnych, takich jak SmartEdge Agile i SmartEdge IIoT Gateway (a więc kompletnych rozwiązań IoT, rozciągających się na całą sieć Internetu Rzeczy). W tym roku 12% więcej respondentów potwierdziło, że byliby skłonni rozważyć sięgnięcie po sprzęt firm trzecich, szczególnie jeśli kompetencje zatrudnionych pracowników są ograniczone, lub jeśli krytycznie ważne jest utrzymanie krótkiego czasu dostarczenia produktu na rynek.

W tym roku utrzymuje się kluczowy trend, jaki dało się zaobserwować w ankiecie z 2018 r. Pokazuje on, że rosnący wybór sprzętu, jaki można wykorzystać podczas prac rozwojowych nad IoT pomaga tworzyć nowe szanse na rozwój. Większy odsetek respondentów (33% w 2019 r., w porównaniu do 26% w roku poprzednim) potwierdza, że widzi innowacje w efektach prac startupów, które korzystają z szerokiej dostępności modularnych rozwiązań oraz komputerów jednopłytkowych, jakie pojawiają się na rynku. Przy okazji wzrosła liczba firm, które sięgają po gotowe rozwiązania sprzętowe – w tym roku takie działania zadeklarowało 54% respondentów, czyli o 4% więcej niż w ubiegłym.

Cliff Ortmeyer, Global Head of Technical Marketing w firmie Farnell mówi: - Możliwości związane z Internetem Rzeczy i sztuczną inteligencją wciąż rosną i są napędzane tak zwiększającą się liczbą dostępnych rozwiązań sprzętowych, jak i programowych, które pozwalają projektantom wprowadzać produkty na rynek znacznie szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej i to bez potrzeby posiadania specjalizowanej wiedzy. Dzięki temu IoT otwiera się na nowych graczy i daje większej liczbie projektantów szanse na wprowadzanie innowacji w życie. Farnell zapewnia dostęp do bogatego wyboru narzędzi deweloperskich, użytecznych podczas prac nad IoT i AI oraz stanowiących gotowe rozwiązania dla często spotykanych wyzwań.

Pomimo bardzo gładkiej integracji inteligentnych urządzeń, takich jak Amazon Alexa czy Google Home, które wkroczyły do codziennego życia wielu użytkowników i potwierdzają szerokie przyjęcie rozwiązań IoT w przestrzeni konsumenckiej, wyniki ankiety z 2019 r. wskazują pewne przesunięcie koncentracji projektantów, w kierunku od automatyki domowej. Liczba respondentów, którzy wskazali ten obszar za najbardziej znaczący dla IoT w przyszłych 5 latach spadł z 27% do 22%. Jednocześnie wzrosło znaczenie automatyki przemysłowej i systemów dla inteligentnych miast – zostały one wskazane przez odpowiednio 22% i 16% ankietowanych, jako najważniejsze obszary zastosowań IoT w przyszłych 5 latach. Jest to dodatkowo podparte rosnącym uznaniem dla wartości, jaką dane IoT mogą wprowadzić do codziennych działań firm (wzrost z 44% w 2018 r. do 50% w 2019 r.). Objawia się to również w przemyśle, gdzie coraz więcej zakładów przestawia się na pełną lub częściową automatyzację i produkcję z użyciem robotów, a także które ponoszą rosnące nakłady inwestycyjne w instalacje konserwacji predykcyjnej, mające na celu ograniczenie przestojów.

Ankieta została przeprowadzona w okresie od września do grudnia 2019 r. i wzięło w niej udział 2015 respondentów z 67 państw Europy, Ameryki Północnej, Azji i obszaru Pacyfiku. Większość osób, które odpowiedziały na pytania, zadeklarowała, że są inżynierami pracującymi nad rozwiązaniami IoT (59%) lub nabywcami komponentów stosowanych w aplikacjach IoT. W ankiecie udział brali także hobbyści i inni twórcy aplikacji sprzętowo-programowych.

Źródło: Farnell

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę