Ustawa zamrażająca ceny energii znowelizowana

InnoEnergy Poland

W ostatnim czasie znowelizowano uchwaloną w ekspresowym tempie pod koniec grudnia 2018 r. tzw. ustawę zamrażającą ceny energii elektrycznej. Pozornie nieznaczne modyfikacje mają ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy dotychczas faktycznie nie byli objęci ustawą.

Aktualna treść ustawy dotyczy wszystkich grup odbiorców końcowych – z rozwiązań w niej przewidzianych skorzystać będzie mógł każdy przedsiębiorca płacący wyższą cenę za energię niż w dniu 30 czerwca 2018 r.

Ustawa dotyczy wszystkich odbiorców energii elektrycznej

Znowelizowana wersja ustawy, podobnie jak jej poprzednia wersja, dotyczy wszystkich odbiorców energii elektrycznej, w tym przedsiębiorców. Jednocześnie poprzednia wersja ustawy nakazywała sprzedawcom zastosowanie cen na poziomie nie wyższym niż wynikający z cenników obowiązujących aktualnych na dzień 30 czerwca 2018 r. W praktyce, w umowach z przedsiębiorcami, sprzedawcy stosowali ceny energii nawet o kilkadziesiąt procent niższe niż w oficjalnych cennikach lub w ogóle nie posiadali takich cenników. W konsekwencji wielu przedsiębiorców mogło zostać pozbawionych preferencji wynikających z ustawy.

Obecnie obniżka ceny w stosunku do przedsiębiorców dotyczyć będzie każdego przypadku, gdy faktycznie stosowana w bieżącym roku cena jest wyższa od tej właściwej na dzień 30 czerwca 2018 r. Bez względu na to, czy wzrost ceny wynika z zawartego aneksu do umowy, mechanizmów zawartych w treści umowy uprawniających do jednostronnej zmiany ceny przez sprzedawcę energii, czy zawarcia nowej umowy sprzedaży energii.

4 miliardy złotych na rekompensaty

Skala zjawiska będzie ogromna – szacuje się, że koszt rekompensat dla spółek obrotowych należnych od spółki Zarządcy Rozliczeń wyniesie 4 miliardy złotych, a realizacja obowiązków stanowić będzie wielkie wyzwanie dla spółek obrotowych, które w krótkim czasie zobowiązane będą do podjęcia ogromnego wysiłku organizacyjnego, prawnego i - przede wszystkim – ekonomicznego.

Co prawda ustawa przewiduje system „rekompensat” dla spółek obrotowych, jednak ewentualne zwroty środków na rzecz tych podmiotów następować będą ze znacznym przesunięciem czasowym w stosunku do momentu, w którym spółki obrotowe zobowiązane będą sprzedawać energię po cenach niższych niż zakładały oraz zwrócić odbiorcom należności za okresy rozliczeniowe już zamknięte, w których stosowano wyższe ceny – od 1 stycznia 2019 r.

Ryzyka wystąpienia nieprawidłowości

Ze względu na krótki termin na obniżenie cen dla dużej grupy odbiorców, a także niejasne postanowienia Ustawy i Rozporządzenia, sprzedawcy mogą natrafić na trudności w sposobie ustalania ceny energii elektrycznej lub nie zdążyć zastosować obniżonej ceny na czas. Na rynku istnieją także obawy, mające swe źródło w szczególności w wyżej wskazanym ogromnym obciążeniu ekonomicznym spółek obrotowych, że niektórzy sprzedawcy energii elektrycznej mogą chcieć interpretować niejasne postanowienia Ustawy i Rozporządzenia na swoją korzyść.

Energia elektryczna stanowi istotną część kosztów działalności Twojej firmy?

Przedsiębiorcy będący odbiorcami energii, dla których energia elektryczna stanowi istotny składnik kosztów działalności, powinni przede wszystkim zweryfikować czy sprzedawca energii elektrycznej terminowo i właściwie wdrożył rozwiązania wynikające z przyjętych aktów prawnych. Istotnym dla właściwego ułożenia planów finansowych i konstruowania ofert dla kontrahentów w bieżącym roku jest również dokonanie analizy przewidywanych skutków wejścia w życie Ustawy i rozporządzenia dla istniejących i przyszłych zobowiązań związanych z nabywaniem energii elektrycznej.

Sprzedawcy energii powinni zadbać o odpowiednie i terminowe dostosowanie sposobu rozliczeń do rozwiązań wynikających z ustawy i rozporządzenia. Niemniej istotne jest też szybkie i skuteczne podjęcie działań mających na celu uzyskanie rekompensat przewidzianych dla tych podmiotów, tj. złożenie stosownych wniosków do tzw. zarządcy rozliczeń cen - spółki Zarządca Rozliczeń.

Źródło: pwc

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę