elektrotechnik AUTOMATYK
Reklama
Reklama

Nowe prawo dotyczące silników do zastosowań w obszarach niebezpiecznych

WEG
Reklama
Reklama

Praca w środowiskach niebezpiecznych z zasady podlega surowym przepisom. Pomimo to zmiany w wymaganiach prawnych wciąż mogą powodować problemy. Jak zatem zmienia się prawo w obszarze silników do zastosowań w obszarach niebezpiecznych?

W Europie w użyciu jest ponad 8 miliardów silników elektrycznych, które zużywają ok. 63% energii elektrycznej wytwarzanej na całym kontynencie. Do niedawna niektóre z tych silników, w tym także te przeznaczone do pracy w obszarach niebezpiecznych, były wyłączone spod przepisów dotyczących efektywności energetycznej, ale przepisy te wkrótce się zmienią. Najnowsze zmiany w wymaganiach prawnych będą dotyczyć szerszego zakresu silników, a po raz pierwszy wymogiem zgodności z wyższym standardem sprawności objęte będą od lipca 2021 r. także napędy o zmiennej prędkości obrotowej (VSD).

Zmiany w przepisach dot. silników elektrycznych

W roku 2009 rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) 640/2009 wprowadziło minimalny standard wydajności energetycznej (Minimum Energy Performance Standard – MEPS). Przepisy te wymagały, aby silniki o mocy 0,75-375 kW były zgodne z międzynarodowymi standardami wyznaczonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (International Electrotechnical Commission – IEC) dla jednobiegowych silników trójfazowych. IE1 oznacza sprawność standardową, IE2 sprawność wysoką, a IE3 dotyczy silników o bardzo wysokiej sprawności (premium).

Zmiany w przepisach z 2016 r. stanowiły, że silniki elektryczne muszą mieć klasę sprawności energetycznej co najmniej IE3, a jeśli silnik jest używany z napędem VSD, to klasę IE2. Rozporządzenie to, przy jednoczesnym ulepszeniu konstrukcji i materiałów do produkcji silników elektrycznych, przyniosło ogromną poprawę w zużyciu energii związanym ze stosowaniem silników. Naturalnie zmiana w przepisach szybko znalazła odzwierciedlenie na rynku silników elektrycznych, który przeszedł na silniki o wyższej sprawności. Silniki klasy IE1 i niższej, które w 2009 r. miały 80-procentowy udział w rynku europejskim, w roku 2016 stanowiły już zaledwie 17% rynku. W tym samym okresie udział w rynku silników klasy IE3 o bardzo wysokiej sprawności wzrósł z 0% do 29%. To bardzo dobra wiadomość dla naszej planety, a jednocześnie oszczędność kosztów dla użytkowników końcowych.

W konstrukcji silników elektrycznych wprowadzono ulepszenia w celu maksymalnego wykorzystania możliwości oszczędzania energii. Komitet Komisji Europejskiej ds. ekoprojektu zatwierdził nową, bardziej wymagającą wersję wymogów dotyczących ekoprojektu, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Wcześniej przepisy obejmowały tylko silniki trójfazowe o mocy od 0,75 kW do 375 kW, przez co silniki poza tym zakresem mocy były wyłączone spod wymogów. Od 2021 roku to się zmieni. Mające wejść w życie rozporządzenie wymaga, aby wszystkie nowe silniki 2-, 4-, 6- i 8-biegunowe o mocy w przedziale 0,75-1000 kW miały sprawność energetyczną klasy IE3. Według wcześniejszych przepisów wolno było używać silnika IE2, jeśli był on sterowany przez napęd VSD, ale teraz zasada ta przestanie obowiązywać. Silniki w przedziale 0,12-0,75 kW będą musiały spełnić wymagania klasy IE2.

Nowe silniki ATEX będą musiały mieć klasę IE3 lub wyższą

Silniki specjalnego przeznaczenia, takie jak silniki przeciwwybuchowe lub ognioszczelne, były wyjęte spod wcześniejszych przepisów z uwagi na ostrożność konieczną w środowiskach o podwyższonym ryzyku, w których były używane. Od lipca 2021 r. nowe silniki ATEX wprowadzane do łańcucha dostaw muszą mieć klasę IE3 lub wyższą, z wyjątkiem silników Ex eb o podwyższonym bezpieczeństwie.

Tabelka
Tabela przedstawia zakres regulacji i oś czasu, a pola w ramkach odpowiadają obowiązującym przepisom (pogrubioną czcionką)

Silniki te będą musiały mieć co najmniej klasę sprawności IE2 najpóźniej do roku 2023. Energooszczędne silniki do zastosowań w środowiskach niebezpiecznych są dostępne w ofercie firmy WEG już od bardzo wielu lat. Ponieważ jednak nie było obowiązku wprowadzania wysokiego poziomu sprawności energetycznej w środowiskach niebezpiecznych, niektóre firmy wybierały silniki o niskiej sprawności, być może ze względu na niższe koszty początkowe.

Reklama

Oferowane przez WEG silniki do zastosowań w obszarach niebezpiecznych spełniają nowe standardy efektywności energetycznej – i było tak już dużo wcześniej przed zapowiedzią zmian w przepisach. Co więcej, silniki WEG z klasą IE3 do zastosowań w obszarach niebezpiecznych są produkowane zgodnie ze standardami IEC. WEG oferuje także silniki do zastosowań w obszarach bezpiecznych i obszarach niebezpiecznych klasy IE4 o superwysokiej sprawności (superpremium). Okaże się to przydatne, gdyż od roku 2023 silniki do zastosowań w obszarach bezpiecznych o mocy w przedziale 75-200 kW, które nie są silnikami hamującymi lub silnikami do zastosowań w obszarach niebezpiecznych, będą musiały spełniać wymagania klasy sprawności IE4.

Reklama

Koszty energii zużywanej przez silniki elektryczne stanowią 95% do 97% ogólnych kosztów ich cyklu życia, w zależności od zastosowania. Nakłady na energooszczędne napędy i silniki, nawet jeśli nie dzieje się to z wyboru, zapewniają zwykle bardzo szybki zwrot z inwestycji. Za przykład może posłużyć seria silników przeciwwybuchowych WEG W22Xd klasy IE3. Niższe koszty operacyjne tych silników indukcyjnych mogą obniżyć koszty o 20 do 40% w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami.

Źródło: WEG

Reklama

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama