Protokół DALI. Zasada działania i zalety inteligentnych systemów oświetlenia

Protokół DALI – zasada działania oraz korzyści Luxon

Zautomatyzowane oświetlenie z inteligentnym sterowaniem powoli staje się już standardem w obiektach codziennego użytku oraz związanych z różnymi procesami przemysłowymi. Wykorzystywany w tym celu protokół komunikacyjny DALI zapewnia wzrost komfortu pracowników oraz oszczędność energii elektrycznej, której ceny stale rosną.

 

Czym jest technologia DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) to protokół, który umożliwia sprawną komunikację. Działa między pojedynczymi oprawami oświetleniowymi lub grupami opraw a systemem sterującym za pośrednictwem urządzeń peryferyjnych, bądź innych posiadających aplikację mobilną. Stanowi on część cyfrowego systemu sterowania oświetleniem, które jest alternatywą dla tradycyjnych układów opierających się na standardzie 1-10 V.

Zalety systemów sterowania oświetleniem DALI


Mniejsze zużycie energii

Zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem LED to jeden ze sposobów na obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Za pośrednictwem tego rozwiązania mona zaoszczędzić nawet ponad 90% kosztów związanych z oświetleniem, a dodatkowo zyskać miano przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku.

Dzięki systemowi DALI istnieje np. możliwość zmniejszenia natężenia światła w niektórych obszarach pracy, które aktualnie nie są użytkowane, bądź mają wystarczającą ilość światła dziennego, co pozwala na obniżenie kosztów utrzymania obiektu.

Bezpieczeństwo i komfort dzięki technologii DALI

Zalety inteligentnych systemów sterowania oświetleniem to jednak nie tylko obniżenie kosztów eksploatacyjnych, ale również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników. Protokół DALI umożliwia bowiem elastyczne dostosowywanie parametrów oświetlenia w danym miejscu bądź obszarze do charakteru wykonywanej pracy. Dzięki temu można zyskać również wzrost jakości zadań realizowanych przez pracowników na ich stanowiskach.

System DALI – łatwa obsługa, instalacja i modernizacja

Warto wspomnieć także o intuicyjnej obsłudze. Za pośrednictwem technologii DALI można regulować pracę poszczególnych opraw lub ich grup za pośrednictwem aplikacji mobilnej albo urządzeń peryferyjnych.

Korzyścią inteligentnych systemów sterowania oświetleniem jest możliwość ich integracji i komunikacji z innymi elementami systemu, jak np. wykrywające ruch czy czujniki natężenia światła, co pozwala na szybką i łatwą przebudowę oraz rozbudowę. Oprócz tego, wykorzystując protokół DALI, podczas zmiany aranżacji przedsiębiorstwa nie będzie potrzeby wykonywania pełnej modernizacji oświetlenia.

Protokół DALI – zasada działania

System oświetlenia składa się z wielu elementów, jednak w przypadku zastosowania protokołu DALI każda z opraw oświetleniowych będzie posiadała swój indywidualny adres. Jest to ogromny atut tego systemu, ponieważ na tej podstawie można odwołać się oddzielnie do każdej lampy oświetleniowej i dowolnie można zmieniać jej parametry. Co ważne, w tym układzie przepływ informacji działa dwukierunkowo. Oznacza to, że mamy możliwość regulowania pracy oświetlenia poprzez sterownik, który może także zbierać i analizować informacje pozyskane z dodatkowych czujników umieszczonych przy lampach.

Ponadto, w ramach jednej magistrali (może być ich przynajmniej kilka) DALI daje możliwość grupowania opraw w zależności od potrzeb oświetleniowych danego obszaru. Jeśli istnieje potrzeba oświetlenia określonej przestrzeni światłem o wyższym natężeniu, a obszar związany z komunikacją zrealizować na bazie czujników ruchu i obecności – w przypadku protokołu DALI jest to możliwe i jednocześnie bardzo proste.

Co warto jeszcze wiedzieć o technologii DALI?

W przypadku zastosowania protokołu DALI, oprawy oświetleniowe muszą być z nim kompatybilne, tzn. powinny posiadać zasilacz, który umożliwiał będzie komunikację po interfejsie DALI.

Rysunek przedstawia halę magazynową wysokiego składowania. Dolna część magazynu została doświetlona światłem naturalnym poprzez świetliki. W takiej sytuacji rekomendowane jest wykorzystanie czujników obecności i światła.

Po wykryciu ruchu oprawy rozświetlają się do zadanej wartości i dostosowują natężenie oświetlenia względem światła dziennego. Po opuszczeniu pola detekcji czujniki wygaszają oprawy i przechodzą w stan czuwania. W górnej części magazynu, gdzie jest wyłącznie światło sztuczne zostały zastosowane czujniki obecności. Po wykryciu ruchu w alejce, czujniki rozświetlają oprawy do zadanej wartości i utrzymują poziom świecenia przez określony czas.

Źródło: Luxon

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę