Polskie firmy coraz częściej wdrażają technologie sztucznej inteligencji

Polskie firmy coraz częściej wdrażają technologie AI Pixabay

23% polskich przedsiębiorstw już wdrożyło technologie sztucznej inteligencji (AI) – wskazuje raport przygotowany na zlecenie Amazon Web Services (AWS). Wśród firm wdrażających sztuczną inteligencję dominuje korzystanie z dużych modeli językowych (LLM) lub używanie generatywnej sztucznej inteligencji. Zwiększone tempo wdrażania zaawansowanych technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji, może odblokować 576 mld zł dla polskiej gospodarki do 2030 r. 

W 2021 r. Komisja Europejska (KE) ogłosiła "Drogę do Cyfrowej Dekady", program transformacji cyfrowej Europy do 2030 r. Obejmuje on działania w 4 obszarach: cyfryzacji usług publicznych, budowie infrastruktury, rozwoju umiejętności technicznych oraz transformacji cyfrowej firm i definiuje konkretne cele jaki kraje Unii i cała UE powinny osiągnąć. Amazon Web Services (AWS), zlecił firmie Strand Partners przeprowadzenie badania "Unlocking Europe's AI  Potential", aby sprawdzić postępy w drodze do realizacji kilku wyznaczonych przez Komisję Europejską celów. W Polsce badaniem objęto ponad 1000 mieszkańców i 1000 przedstawicieli przedsiębiorców. 

Wg danych zaprezentowanych w raporcie AWS, polscy obywatele uważają, że sztuczna inteligencja ma potencjał transformacyjny dla całego społeczeństwa, a ponad połowa (54%) Polaków przewiduje, że sztuczna inteligencja odciśnie znaczące piętno na ich życiu w ciągu najbliższych trzech lat. Polacy przewidują także szeroko zakrojony wpływ AI w opiece zdrowotnej (64%), edukacji (64%) i transporcie (64%). 

Korzyści z wdrażania sztucznej inteligencji widać w Polsce wyraźniej niż w całej Europie

Polskie przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie sztucznej inteligencji odnotowują już pozytywne korzyści. 94% firm, które wdrożyły sztuczną inteligencję osiągnęło wzrost przychodów; 88% wskazało na poprawę innowacyjności a 81% stwierdziło, że sztuczna inteligencja usprawniła procesy biznesowe. Wszystkie te wskaźniki są wyraźnie wyższe niż wyniosła średnia europejska (nie więcej niż 75% w każdym z badanych wskaźników). 

Polska stoi u progu bezprecedensowej możliwości rozwoju gospodarki i rozwiązania istotnych kwestii społecznych za pomocą sztucznej inteligencji – mówi Tomasz Stachlewski, Head of Technology w Amazon Web Services w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Przedsiębiorstwa dostrzegają już korzyści płynące ze sztucznej inteligencji dla ich wzrostu i produktywności. Z drugiej strony rośnie wiara w zdolność sztucznej inteligencji do wprowadzania pozytywnych zmian i rozwiązywania wyzwań społecznych w sektorach takich jak opieka zdrowotna czy edukacja. Aby osiągnąć pełny potencjał sztucznej inteligencji, Polska musi położyć duży nacisk na zapewnienie umiejętności cyfrowych swoim obywatelom.

Firmy potrzebują większej elastyczności

Polska wyraźnie wkroczyła w erę cyfryzacji. 76% przedstawicieli polskich firm stwierdziło, że bez technologii cyfrowych trudno byłoby im funkcjonować. Co więcej, 90% firm stwierdziło, że technologia cyfrowa jest ważna dla osiągnięcia ich długoterminowych planów rozwoju. Polskie przedsiębiorstwa nie tylko dostrzegają wartość technologii cyfrowych, ale także w nie inwestują. W ciągu ostatniego roku polscy przedsiębiorcy  zwiększyli swoje zaangażowanie finansowe w technologie cyfrowe o 51%. Ten wzrost wydatków będzie kontynuowany, ponieważ firmy planują dalsze zwieszanie  inwestycji o kolejne 50% w roku 2024. 

Większa elastyczność w zakresie dostawców sztucznej inteligencji pomogłaby wielu polskim przedsiębiorcom w przyspieszeniu stopnia wdrożenia technologii AI. 44% polskich firm wymieniło brak wyboru między dostawcami AI jako barierę w przyjęciu technologii AI (powyżej średniej europejskiej wynoszącej 39%), podczas gdy 37% wskazało na brak możliwości przełączania się między dostawcami AI. 

Źródło: Amazon Web Services 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę