Polish Data Center Association: stowarzyszenie największych centrów danych w Polsce

Stowarzyszenie największych centrów danych w Polsce Atman

Atman, Beyond.pl, Data4, Equinix i 3S, właściciele i operatorzy największych centrów danych w Polsce, połączyli siły w celu wzmacniania potencjału polskiej branży data center, edukacji rynku i budowania nowych miejsc pracy poprzez współpracę z władzami, zmiany legislacyjne i wykorzystywanie doświadczeń podobnych organizacji w Europie.

Oficjalne ogłoszenie powstania Stowarzyszenia Polish Data Center Association odbyło się 20 kwietnia br. w Warszawie, podczas konferencji Data Center Nation. W specjalnym wystąpieniu Prezesi Zarządów i Dyrektorzy Zarządzający firm założycielskich omówili najważniejsze cele i zadania Stowarzyszenia w kontekście obecnych wyzwań gospodarczo-politycznych.

Centra danych są fundamentem funkcjonowania nowoczesnego świata cyfrowego nie tylko z racji przetwarzania rosnących ilości danych pochodzących z różnych sektorów gospodarki, ale także z powodu przebiegających w nich procesach cyfrowych, transakcjach płatniczych czy zaawansowanych zadaniach obliczeniowych. Dokonująca się obecnie transformacja cyfrowa stwarza dla branży data center możliwości udziału w projektach technologicznych o niespotykanej dotąd skali. Jednocześnie niesie wyzwania w obszarach: cyberbezpieczeństwa i ochrony krytycznej infrastruktury IT, ciągłości biznesowej firm i instytucji, efektywności energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Cokolwiek wydarza się online, wydarza się w centrach danych i ma także wymiar fizyczny związany z infrastrukturą IT, od której wymaga się dziś już nie tylko niezawodności i skalowalności, ale przede minimalnego wpływu na zmiany klimatyczne. To wyzwanie dla całej branży data center w Polsce, dlatego wykorzystując efekt skali, jednoczymy wysiłki, by wspólnie pracować nad osiąganiem w naszych ośrodkach coraz lepszych parametrów, niemożliwych do uzyskania w mniejszych, rozproszonych obiektach kolokacyjnych − twierdzi Sławomir Koszołko, CEO firmy Atman.

Utrzymanie ciągłości działania każdej firmy czy instytucji jest nierozerwalnie związane ze niezakłóconą pracą całego środowiska teleinformatycznego, którego częścią są własne centra danych bądź, coraz częściej, serwerownie udostępniane przez sprawdzonych, zweryfikowanych i certyfikowanych dostawców. Wśród celów nowo powołanego Stowarzyszenia jest utrzymywanie w Polsce bezkompromisowej jakości usług data center oraz budowanie standardów branżowych upowszechnionych na zagranicznych rynkach.

Tworząc politykę tzw. Cyfrowej Dekady, UE przygotowuje Europejczyków i przedsiębiorstwa na zrównoważoną i skoncentrowaną na człowieku przyszłość cyfrową. W założeniach tego programu centra danych zajmują ważne miejsce na styku kilku obszarów: cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, cyfrowych umiejętności społeczeństwa, cyfryzacji usług publicznych i bezpiecznej infrastruktury cyfrowej. Stowarzyszenie chce wspierać proces cyfryzacji w Polsce i pomóc w wykorzystaniu możliwości związanych z przyspieszeniem cyfrowym.

W gronie założycieli Stowarzyszenia znalazły się zarówno firmy z polskimi korzeniami, jak i globalni dostawcy usług, którzy mając już doświadczenia pracy w zagranicznych organizacjach branżowych, mogą dzielić się doświadczeniem w budowaniu zrównoważonych kampusów data center i być pomostem dla współpracy międzynarodowej w zakresie promowania wspólnych wartości z poszanowaniem różnorodności.

Działanie Stowarzyszenia jako organizacji branżowej służy nie tylko celom biznesowym, ale również edukacji rynku w kierunku podnoszenia poziomu bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego, szkolenia przyszłych kadr w dobie obecnego deficytu wyspecjalizowanych pracowników utrzymania infrastruktury obiektów kolokacyjnych. Ścisłe współdziałanie z lokalnymi władzami na każdym szczeblu powinno przełożyć się na zmiany legislacyjne, korzystne dla branży, a także na podaż nowych miejsc pracy.

Według analityków w 2021 r. wartość polskiego rynku usług w centrach przetwarzania danych wynosiła 2,58 mld złotych, a podaż mocy na rynku komercyjnych usług data center wzrosła o 20%. W długim terminie docelowa moc planowanych obecnie w Polsce centrów danych wyniesie 300 MW. Niesłabnące tempo wzrostu lokalnego rynku przyciągnęło już uwagę największych globalnych dostawców usług IT, którzy ulokowali w Polsce swoje regiony. Działalność Stowarzyszenia ma wspomóc wypromowanie Polski jako nowego, prężnie rozwijającego się hubu data center, stanowiącego uzupełnienie dla ustabilizowanych rynków tzw. FLAP-D i zdobywającego zainteresowanie międzynarodowych klientów.

Źródło: Atman

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę