Polenergia: ponad 7 mld zł przychodów ze sprzedaży

Polenergia: ponad 7 mld zł przychodów ze sprzedaży Canva

7,1 mld zł przychodów ze sprzedaży odnotowała w 2022 r. Grupa Polenergia. Największa polska prywatna grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za 2022 r. Polenergia osiągnęła w tym czasie 354 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA i 162 mln zł skorygowanego zysku netto. Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia za cztery kwartały 2022 r. były wyższe o 3 090,2 mln zł w stosunku do przychodów z 2021 r., co jest spowodowane przede wszystkim wyższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 2 969 mln zł), lądowych farm wiatrowych (o 149 mln zł) oraz dystrybucji (o 52,3 mln zł), skompensowanymi częściowo przez niższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw (o 98,2 mln zł).

– W ubiegłym roku wybudowaliśmy lub rozpoczęliśmy budowę 8 projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Ich łączna moc to 278 MW. Oznacza to podwojenie mocy wytwórczych Grupy w stosunku do mocy zainstalowanej na koniec roku 2021. Powyższy wzrost umożliwił nam m.in. uzyskanie historycznie wysokiego wyniku EBITDA segmentu farm wiatrowych powiedział Michał Michalski, prezes Polenergii.

Farmy wiatrowe i fotowoltaika

Wynik EBITDA segmentu lądowych farm wiatrowych był wyższy o 140 mln zł w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego. To przede wszystkim konsekwencja budowy farm wiatrowych Dębsk (121 MW) i Kostomłoty (27 MW), uwzględnienia w 2022 r. całorocznej produkcji Farmy Wiatrowej Szymankowo (38 MW), która rozpoczęła eksploatację w drugiej połowie 2021 roku oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów na poziomie segmentu.

Wynik EBITDA segmentu fotowoltaiki w 2022 r. był wyższy o 11,1 mln zł od wyniku w 2021 r. w związku z wejściem w fazę operacyjną w czerwcu i lipcu 2022 dwóch nowych projektów – Sulechów II (11,7 MW) i Sulechów III (9,8 MW), wejściem w fazę operacyjną we wrześniu 2022 r. projektu Buk I (6,4 MW), lepszymi wynikami projektu Sulechów I oraz korzystnymi warunkami nasłonecznienia w ciągu roku.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wraz z publikacją sprawozdania za 2022 r. pierwszy raz w historii Polenergia przygotowała oraz przyjęła raport niefinansowy. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, obowiązek przygotowania raportu ESG obejmie Grupę dopiero od 2023 r. Polenergia przyjęła więc raport na rok przed powstaniem takiego obowiązku.

– Grupa Polenergia z powodzeniem kontynuuje realizację swojej misji, jaką jest tworzenie i dostarczanie zeroemisyjnej energii, opartej na odnawialnych źródłach. W obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą transformacja energetyczna, Polenergia konsekwentnie działa na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Budowa naszych projektów fotowoltaicznych, wiatrowych i wodorowych stanowi istotny wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi oraz umożliwiają dostarczanie bezpiecznej, czystej energii dla naszych klientów – dodał prezes Polenergii. 

Skorygowany wynik EBITDA w 2022 r. wyniósł 354,3 mln zł i był niższy o 6,8 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. W 2022 r. skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 162,0 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 25,2 mln zł. Skorygowany wynik EBITDA Grupy w samym czwartym kwartale 2022 r. wyniósł natomiast 110,0 mln zł i był wyższy o 31,1 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. W samym czwartym kwartale 2022 r. skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 54,3 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 15,8 mln zł.

Trudna sytuacja na rynku 

W 2022 r. obserwowaliśmy gwałtowne zmiany w otoczeniu rynkowym w związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz napiętą sytuacją na rynkach surowców. Objawiało się to skrajnie wysoką zmiennością cen instrumentów finansowych, surowców oraz towarów, w tym zmianami cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO2. Wśród czynników finansowych istotnych z punktu widzenia Grupy zaobserwowano zwiększoną presję inflacyjną, zmienność kursu złotego w stosunku do euro i dolara amerykańskiego, jak również znaczny wzrost kosztów związanych z zabezpieczeniami transakcji zawieranych na rynkach towarowych.

– W roku 2022 byliśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku energetycznym, głównie będącej konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę. Wybuch wojny ma niewyobrażalne wcześniej konsekwencje dla każdej i każdego z nas, w tym również dla Polenergii. Drastyczne ograniczenie podaży kluczowych surowców energetycznych spowodowało ekstremalnie wysoką zmienność cen m.in. energii elektrycznej i gazu ziemnego. Mimo tego, w tak trudnych warunkach, zachowaliśmy zdolność do rozwoju  dodał Michalski.

Na 31 grudnia 2022 r. Grupa Polenergia prowadziła prace w celu realizacji trzech projektów farm wiatrowych o łącznej mocy 178 MW. Projekt FW Dębsk o mocy 121 MW w październiku 2022 r. uzyskał pozwolenia na użytkowanie, a w styczniu 2023 koncesję na wytwarzanie zielonej energii. W fazie budowy znajdują się projekt farmy wiatrowej Piekło o mocy 13,2 MW oraz projekt farmy wiatrowej Grabowo o mocy 44 MW. Zakończenie budowy obu projektów planowane jest na II połowę 2023 r.

Kontynuowane są prace rozwojowe w segmencie morskich farm wiatrowych. Grupa posiada 50% udziałów w spółkach MFW Bałtyk I Sp. Z o.o., MFW Bałtyk II Sp. Z o.o. i MFW Bałtyk III Sp. Z o.o. przygotowujących do budowy trzy morskie farmy wiatrowe zlokalizowane na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3000 MW.

W 2022 r.  Polenergia SA zakupiła 100% akcji w Edison Energia SA, której nazwa została zmieniona na Polenergia Fotowoltaika S.A. W ramach prowadzonej działalności operacyjnej Polenergia Fotowoltaika zainstalowała 62,1 MW paneli fotowoltaicznych, a w segmencie pomp ciepła zostało zainstalowanych 689 sztuk tych urządzeń. Ze względu na rosnący popyt na pompy ciepła, przy brakującej podaży na rynku europejskim, Spółka zawarła liczne kontrakty na dostawy pomp oraz planuje współpracę z kolejnymi dystrybutorami.

Źródło: Polenergia

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę