Photon Energy z 24,8 mln euro przychodów w przyszłości

Photon Energy z 24,8 mln euro przychodów w przyszłości Canva

Spółki zależne Photon Energy: Lerta JRM Sp. z o.o. i Lerta SA (Pion New Energy Grupy Photon Energy) odniosły sukces w aukcjach dodatkowych na polskim rynku mocy, zabezpieczając na 2024 r. umowy mocowe dla wolumenu 375 MW. Wraz z wcześniej zakontraktowanymi 14 MW łączny wolumen spółki na rynku mocy w 2024 r. wyniesie 389 MW, co przełoży się na 116,8 mln zł (24,8 mln euro) przychodów.

16 marca 2023 r. PSE przeprowadziły aukcje dodatkowe na rok dostaw 2024. Photon Energy wzięła udział w tych aukcjach i zapewniła sobie kontrakty dla jednostek o łącznej mocy 375 MW. Uwzględniając wcześniej zakontraktowane jednostki, łączna moc DSR grupy na 2024 r. wyniesie 389 MW. W związku niewielką podażą, aukcje na I i IV kwartał 2024 r. rozstrzygnięto w pierwszej rundzie, podczas gdy aukcje na II i III kwartał zostały rozstrzygnięte dopiero odpowiednio w piątej i w szóstej rundzie. Na podstawie wstępnych wyników ogłoszonych przez PSE grupa Photon Energy zdołała zabezpieczyć umowy mocowe przy średniej cenie wynoszącej 303 868 PLN/MW/rok (64 515 euro/MW/rok), co przy uwzględnieniu wcześniej zakontraktowanych 14 MW, przełoży się na przychody w 2024 r. w wysokości 116,8 mln zł (24,8 mln euro).

Strategia i plany polskiego DSR

Po zakontraktowaniu w aukcjach organizowanych przez PSE jednostek o mocy DSR 52 MW i 134 MW odpowiednio na lata 2022 i 2023, wynik osiągnięty w aukcjach na rok 2024 na poziomie 389 MW świadczy o dynamicznym wzroście skali działalności grupy w obszarze usług elastyczności w Polsce. Oznacza to wzrost w 2024 r. względem 2023 r. wolumenu zakontraktowanej mocy o 190% i wzrost oczekiwanych przychodów o 224%. Zaktualizowany cel strategiczny grupy Photon Energy dla polskiego rynku mocy to osiągnięcie 1 GW mocy DSR w 2030 r. poprzez dodawanie około 100 MW mocy rocznie w ramach zbliżających się aukcji dodatkowych oraz aukcji głównych na lata 2028, 2029 i 2030.

Strategia rozwoju grupy na polskim rynku mocy opiera się na kilku filarach. To m.in. wysoce profesjonalny zespół sprzedażowy, który jest w stanie pozyskać zarówno dużych przemysłowych odbiorców energii, jak i MŚP, celem monetyzacji ich elastyczności poprzez świadczenie usług DSR, rozszerzenie grupy uczestników polskiego rynku mocy o podmioty z Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy i Szwecji, które od 2025 r. będą mogły uczestniczyć w świadczeniu usług DSR na rzecz PSE; Photon Energy przygotowuje się do wykorzystania tego nowego potencjału rynkowego, silny nacisk na integrację magazynów energii (zarówno Photon Energy, jak i podmiotów trzecich) z ofertą dla rynku mocy w nadchodzących aukcjach.

Perspektywa strategiczna

Sukces Photon Energy w polskiej aukcji mocy na 2024 r. jest ważnym kamieniem milowym na drodze do osiągniecia pozycji wiodącego dostawcy usług elastyczności (DSR) w Polsce, z celem 1 GW w 2030 r. Aukcje PSE dotyczą gotowości do redukcji zapotrzebowania podczas okresów zagrożenia na rynku mocy, co do tej pory zdarzało się rzadko.

Elastyczność, jaką charakteryzuje się portfel jednostek rynku mocy agregowanych przez spółkę, może być wykorzystana również do innych celów, takich jak: optymalizacja bilansowania działalności obrotu energią elektryczną, obniżenie kosztów energii dla klientów oraz świadczenie dodatkowych usług dla operatorów sieci elektroenergetycznej, które mogą generować dodatkowe przychody i oszczędności kosztów. Przychody zakontraktowane w aukcjach na rynku mocy stanowią punkt wyjścia, jeżeli chodzi o możliwość generowania przychodów przez agregowane jednostki. Dodawane będą do nich inne kategorie przychodów w szczególności regulacyjne usługi systemowe, po uruchomieniu możliwości ich świadczenie przez te jednostki, co obecnie planowanych jest na 1 stycznia 2024 r.

Wzrost zapotrzebowania na usługi elastyczności (DSR) na innych rynkach, na których grupa jest obecna, a także we Włoszech, Hiszpanii i Irlandii, gdzie wprowadzane są mechanizmy kontraktacji usług DSR, będzie wpływać na bardzo intensywny rozwój adresowalnego globalnego rynku na usługi Photon Energy.

Dodatkowo, wprowadzona niedawno w Australii usługa „Wholesale Demand Response”, która umożliwia operatorowi rynku energii elektrycznej uniknięcie wyjątkowo wysokich cen hurtowych energii elektrycznej, jest pierwszym krokiem do podjęcia ekspansji w tym obszarze na tym kluczowym rynku Photon Energy. Ponadto ogłoszony tam nowy mechanizm mocowy, który ma zostać uruchomiony w 2025 r., ma wiele podobieństw z polskim rynkiem mocy. Z tego właśnie powodu jednym z głównych priorytetów grupy na 2023 r. jest wdrożenie usługi DSR w Australii. Photon Energy jest również w procesie uzyskiwania na tym rynku koncesji na obrót energią elektryczną, co stworzy dodatkowe możliwości generowania przychodów poprzez wykorzystanie platformy VPP i zintegrowanych usług.

– Dobra wiadomość jest taka, że nasz sukces w polskiej aukcji mocy, w połączeniu ze znaczącym naszym zdaniem potencjałem wzrostu rynku usług DSR i spodziewanym uruchomieniem rynku regulacyjnych usług systemowych w Polsce stanowi tylko wierzchołek góry lodowej. Na naszych kluczowych rynkach, tj. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Australii, a także szerzej, w skali globalnej, w szybkim tempie tworzone są rynki usług elastyczności (DSR), a także wzrasta popyt na różne rodzaje usług systemowych. Chociaż 24,8 mln euro zakontraktowanych przychodów DSR w Polsce na 2024 r. oznacza powstanie nowego, solidnego filaru stabilnych przychodów firmy i podkreśla finansową logikę integracji Lerta z Grupą Photon Energy, to jeszcze bardziej ekscytującą wiadomością jest to, że posiadamy zdolność do wykorzystania naszych zasobów ludzkich, doświadczenia i narzędzi VPP do odpowiedzi na zapotrzebowanie szybko rozwijającego się globalnego rynku na tego rodzaju usługi – skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

– Wyniki aukcji mocy po raz kolejny potwierdzają naszą zdolność do utrzymania dynamicznego tempa wzrostu, co wynika przede wszystkim z transparentności warunków współpracy oraz kompleksowości naszej zintegrowanej oferty, obejmującej usługi DSR, dostawy energii i rozwiązania techniczne, takie jak elektrownie fotowoltaiczne. Cieszymy się również, że możemy kontynuować naszą misję przekształcania pasywnych konsumentów energii elektrycznej w świadomych, elastycznych uczestników rynku energii (flexumentów), otwierając tym samym dla nich nowe źródła przychodów, teraz nie tylko w Polsce, ale także w krajach sąsiednich, a wkrótce w Australii – powiedział Borys Tomala, dyrektor Pionu New Energy Grupy Photon Energy.

Źródło: Photon Energy

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę