Milionowe oszczędności dzięki regularnej konserwacji produktów

Milionowe oszczędności dzięki regularnej konserwacji Schneider Electric

Regularna konserwacja produktów oraz zasobów w zakładzie jest kluczowa dla zapewnienia ich trwałości, sprawności i bezpieczeństwa użytkowania. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do awarii, co z kolei przekłada się na kosztowne naprawy i przestoje produkcji. Aby uniknąć takich sytuacji, ważne jest, aby przeprowadzać regularne przeglądy i konserwację zgodnie z instrukcjami producenta. Poprawa niezawodności pozwala wyeliminować ryzyko przestojów i zwiększyć wydajność, co prowadzi do oszczędności. Właściwa pielęgnacja i stała konserwacja urządzeń to także klucz do wydłużenia żywotności sprzętu.

Statystyczny producent musi obecnie zmagać się z ok. 800 godzinami przestojów rocznie. To ponad 15 godzin tygodniowo. Przestoje te nierzadko wiążą się z ogromnymi kosztami. Jak wynika z szacunków ekspertów, każda minuta przestoju linii produkcyjnej w branży motoryzacyjnej to dla producenta strata rzędu ok. 90 tys. złotych. Godzina to już niemal 5,5 miliona. Dlatego właśnie dla menedżera absolutnym priorytetem powinno być zapewnienie, że zasoby zakładu są zawsze dostępne, kiedy są potrzebne, a praca wykonywana na bieżąco. Ważne jest również bardziej efektywne wykorzystanie wydatków operacyjnych i budżetów na konserwację, bo to właśnie wydajna konserwacja oraz systemy o wysokiej dostępności zwiększają wartość, jaką firmy uzyskują zarówno z nakładów inwestycyjnych, jak i operacyjnych.

Konserwacja zapobiegawcza

Przerwy w dostawie energii elektrycznej są poważnym problemem w życiu codziennym. Dla przedsiębiorstw oznaczają one wyłączenie komputerów, bezczynność maszyn i niemożność pracy zespołu. Nawet krótkie przerwy wymagają niekiedy wielkich nakładów czasu i środków na ponowne uruchomienie systemów. Na przykład w momencie wyładowania łukowego w rozdzielnicy lub centrum sterowania silnikami (MCC) spowodowanego huraganem lub innymi zdarzeniami atmosferycznymi, przerwa w dostawie energii może trwać nie tylko godziny, ale nawet długie dni. A przecież każda minuta przestoju to utrata przychodów i dodatkowe koszty, co dla firm może być różnicą stanowiącą o „być albo nie być”. Dlatego właśnie konserwacja infrastruktury elektrycznej powinna być powierzana wyspecjalizowanej kadrze, która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu uda się uniknąć kosztownych problemów oraz zapewnić bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie systemów elektrycznych.

Schneider Electric, firma będąca globalnym liderem w obszarze transformacji cyfrowej przemysłu, stworzyła Katalog usług serwisowych, które pozwalają uniknąć generowania zbędnych kosztów spowodowanych przestojami.

Usługa jest nastawiona na regularne i profesjonalne kontrole zainstalowanych urządzeń. Takie działania przyczyniają się do niezawodnej pracy sprzętu i minimalizują ryzyko nieplanowanych przestojów technologicznych. Konserwacja zapobiegawcza obejmuje również sporządzanie raportów z przeprowadzonych czynności i ustalonego stanu urządzeń, których dotyczy problem. Schneider Electric, oprócz konserwacji zapobiegawczej, może zapewnić regularne przeglądy infrastruktury.

Rozwiązania serwisowe od Schneider Electric

Eksperci Schneider Electric oferują przeprowadzanie szeregu działań konserwacyjnych, aby zapewnić niezawodność działania różnego rodzaju produktów. Dla przykładu w ramach konserwacji zapobiegawczej dla wyłączników NN Compact oraz Masterpact firma wykonuje czyszczenie, kontrolę komór gaśniczych, kontrolę głównych styków oraz testy i diagnostykę zabezpieczeń elektronicznych Micrologic lub STR. 

Także rozdzielnice SN wymagają działań zapobiegawczych, w tym testów funkcjonalnych, kontroli części mechanicznych i elektrycznych, sygnalizacji i blokad oraz określenia stanu uszkodzonych urządzeń. To wszystko znajduje się w ofercie usług konserwacyjnych od Schneider Electric. Dodatkowo przeprowadza się czyszczenie rozdzielnic oraz naprawę drobnych usterek. W przypadku poważniejszych usterek proponowana jest specjalna, indywidualna oferta.

Schneider Electric oferuje również konserwację zapobiegawczą dla transformatorów suchych i olejowych SN/NN, przetwornic częstotliwości, soft startów czy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dla każdego z tych urządzeń przeprowadza się kontrolę i czyszczenie, testowanie funkcji ochronnych, diagnostykę wejść i wyjść, kontrolę parametrów oraz dokręcanie połączeń. W przypadku stacji ładowania konserwacja obejmuje ponadto sprawdzenie historii zdarzeń oraz poprawności sygnalizacji lampek kontrolnych. 

Critical Power and Cooling Services (CPCS) to z kolei usługa polegająca na zapewnieniu wiedzy i wsparcia potrzebnego w zarządzaniu budynkami, przedsiębiorstwami przemysłowymi, energetycznymi oraz centrami danych. W ramach CPCS oferowanych jest wiele opcji, takich jak zarządzanie energią, analiza wydajności i chłodzenia, zarządzanie projektem, ocena centrów danych oraz plany serwisowe. Rozwiązania proponowane przez firmę Schneider Electric są gwarancją inteligentnej ochrony sprzętu przed awariami i wydłużenia jego żywotności.

Źródło: Schneider Electric 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę