Kopalnie Taurona przejęte przez Skarb Państwa

Kopalnie Taurona przejęte przez Skarb Państwa Canva

– Proces wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy Tauron to jeden z najważniejszych procesów transformacji energetycznej Grupy w ostatnich latach. Wydzielenie kopalń ze struktur Grupy było uzasadnione zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy Tauron.

W drugiej połowie października Tauron zawarł ze Skarbem Państwa warunkową umowę sprzedaży akcji spółki Tauron Wydobycie, a do połowy grudnia spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające umowy dotyczące niewykonania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) prawa pierwokupu akcji spółki oraz umorzenia zadłużenia Tauron Wydobycie wobec Tauron Polska Energia.

Równocześnie z przygotowaniami związanymi z wydzieleniem aktywów wydobywczych w Grupie Tauron trwają prace związane z wydzieleniem aktywów wytwórczych opartych na węglu do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

– Zakończenie procesu sprzedaży akcji Tauron Wydobycie, a w kolejnym kroku wydzielenie węglowych aktywów wytwórczych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego odblokuje nasz potencjał inwestycyjny poprzez wzmocnienie pozycji Grupy w relacjach z instytucjami finansowymi. Największy strumień finansowy skierujemy w najbliższych latach na rozbudowę aktywów OZE oraz rozwój sieci elektroenergetycznych – wyjaśnia Paweł Szczeszek.

Realizowana od czerwca 2022 r. Strategia Grupy Tauron zakłada sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80%. Priorytetem Strategii Grupy Tauron jest również umocnienie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii.

Źródło: Tauron

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę