Jak właściwe zarządzanie energią pomaga uniknąć nieplanowanych przestojów

Zarządzanie energią pomaga uniknąć nieplanowanych przestojów Beha-Amprobe

Nieplanowane przestoje mogą zdarzyć się w różnych typów obiektów, generując gigantyczne straty. Co zrobić, by poprawić dostępność i niezawodność zasilania w różnorodnych obiektach. W jaki sposób technologia może pomóc w zarządzaniu energią? Jakie są związane z tym najlepsze praktyki?

Interbit Data szacuje, że średni koszt przestoju w szpitalach wynosi 8 662 USD na minutę, podczas gdy ITIC podało, że 98% firm twierdzi, że jedna godzina przestoju kosztuje ponad 100 000 USD.

Duże budynki i obiekty krytyczne są szczególnie zależne od niezawodnego zasilania, a problemy z nim związane są coraz bardziej powszechne. Jest ku temu wiele powodów. Najczęstsze z nich to niepożądane poważne zjawiska pogodowe, starzejące się sieci przesyłowe i coraz więcej zdecentralizowanych źródeł energii dodawanych przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Wszystkie te czynniki mogą powodować problemy ze stabilnością i dostępnością energii elektrycznej, docierającej do fabryk, szpitali, hoteli itd. Dodatkowo, sieci elektryczne wewnątrz poszczególnych obiektów stają się coraz bardziej złożone. Coraz większa ilość energoelektroniki – takiej jak, np. sterowniki PLC – może generować „zanieczyszczenia” w systemie zasilania, które wpływa na niezawodność sprzętu. Jeśli do tego dołożyć wyzwania stawiane przez ogólnoświatowe czynniki, takie jak pandemia, oczywiste staje się, że infrastruktura energetyczna musi być bardziej odporna na zakłócenia niż kiedykolwiek wcześniej.

Kluczem do sukcesu jest digitalizacja systemu dystrybucji energii elektrycznej. Cyfrowy system pomoże uzyskać lepszą widoczność, wgląd w dane analityczne i wsparcie decyzji. W ten sposób rozwiązania cyfrowe pomagają odnaleźć problemy związane z jakością energii, które mogą mieć wpływ na operacje i żywotność krytycznych zasobów.

Oto 7 sposobów pokazujących, jak zarządzanie energią pomaga w utrzymaniu niezawodnej pracy dowolnego obiektu:

1. Monitorowanie sieci dystrybucji energii elektrycznej i alarmowanie

System zarządzania energią zapewnia pracownikom odpowiedzialnym za obsługę i konserwację wgląd w stan całego systemu elektrycznego. Pomaga w monitorowaniu i prowadzeniu raportów o stanach takich jak szczytowe zapotrzebowanie i obciążenie urządzeń. Może informować o funkcjonowaniu wyłączników, UPS-ów, transformatorów, generatorów itp. Zespół odpowiedzialny za utrzymanie obiektu będzie otrzymywać alarmy w przypadku wystąpienia wszelkich nietypowych warunków lub zdarzeń, co pozwoli im zobaczyć, przeanalizować i zrozumieć, skąd pochodzą awarie pojawiające się w sieci dystrybucji energii elektrycznej.

2. Monitorowanie ustawień bezpiecznika

Zarządzający obiektem muszą mieć pewność, że elektryczne urządzenia zabezpieczające są w stanie spełnić swoją funkcję, współdziałając z systemami ochrony, których zadaniem jest zminimalizowanie skutków awarii. System zarządzania energią pomaga regularnie sprawdzać konfigurację wyłączników, aby zapobiec problemom wynikającym z jego niewłaściwych ustawień.

3. Zarządzanie pojemnością sieci

Narzędzia do zarządzania energią pomogą zrozumieć potrzeby w zakresie przepustowości infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej, w tym zaplanować jej rozbudowę lub modyfikacje zasilania obiektu. Zarządzający muszą mieć pewność, że wszelkie wprowadzane modernizacje na terenie obiektu nie będą przekraczać mocy przyłączeniowej budynku czy zakładu. Pomoże to złagodzić potencjalne zagrożenia dla infrastruktury elektrycznej, takie jak uciążliwe wyzwalanie wyłączników zabezpieczających czy przegrzewanie, które może spowodować pożar.

4. Testowanie zasilania rezerwowego

Ciągłość działalności zakładów zależy od krytycznych zasobów, takich jak silniki, transformatory i rezerwowe systemy zasilania. Jednak według czołowych ekspertów branży takich jak Arshad Mansoor, starszy wiceprezes Electric Power Research Institute, „generatory zapasowe nie będą działać w 20-30% przypadków”. Zarządzający muszą zapewnić niezawodność i dostępność systemów zasilania rezerwowego na wypadek nieoczekiwanych przerw w zasilaniu. Może w tym pomóc system zarządzania energią, wykorzystujący dokładne dane płynące z systemu dystrybucji energii. Zautomatyzowane procedury umożliwiają rutynowe testowanie generatorów, pomagają zaoszczędzić czas, poprawiając tym samym wydajność i zapewniając precyzję całego procesu testowania i jego dokumentowanie zgodnie z normami lub zaleceniami producenta.

5. Monitorowanie i poprawa jakości zasilania

Problemy z jakością zasilania mogą pozostać niezauważone i mieć istotny wpływ na operacje i procesy, prowadząc do uszkodzenia sprzętu, skrócenia okresu jego eksploatacji lub nieplanowanego przestoju. Te ukryte problemy są bardziej powszechne niż można by się spodziewać – szacuje się, że 15% zakładów funkcjonuje korzystając z energii elektrycznej o problematycznej jakości. 70% zakłóceń jakości energii elektrycznej pochodzi z samych obiektów, do których jest dostarczana i powoduje 30-40% wynikających z nich zdarzeń związanych z przestojami. System zarządzania energią elektryczną posiada narzędzia analityczne, które pomagają zrozumieć, jakie problemy związane z jakością zasilania mogą mieć negatywny wpływ na pracę budynku, linii produkcyjnej czy zakładu. Dzięki monitorowaniu i analizowaniu utrzymujących się zakłóceń można zdefiniować konieczne do ich usunięcia działania. Może to obejmować instalację urządzeń do korekcji jakości zasilania, takich jak np. filtry harmoniczne.

6. Sterowanie zasilaniem i automatyzacja

Systemy zarządzania energią i mocą oferują możliwość ręcznego i automatycznego zdalnego sterowania obciążeniami. Może to uprościć selektywne wyłączanie obciążenia na potrzeby regulowania popytu lub strategii reagowania na aktualne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Schematy automatycznego sterowania mogą być również używane do przenoszenia źródła zasilania. Mogą wspierać rekonfigurację samonaprawiającej się sieci w celu szybkiego odizolowania usterki i przywrócenia zasilania.

7. Analiza zdarzeń zasilania

Gdy w sieci elektrycznej wystąpi potencjalnie szkodliwe zdarzenie związane z zasilaniem, należy szybko je odizolować. Systemy zarządzania energią zapewniają zaawansowane narzędzia, które obejmują poetyzację alarmów, analizę sekwencji zdarzeń i wykrywanie kierunku zakłóceń, które pomagają w skutecznym wskazywaniu przyczyn źródłowych. Uzbrojony w te informacje zespół może natychmiastowo podejmować właściwe decyzje, korzystając ze wskazówek prezentowanych na urządzeniach mobilnych, szybko przywrócić zasilanie i wykonywać działania zapobiegawcze w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Źródło: Schneider Electric

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę