III Kongres Elektryki Polskiej zakończony

stowarzyszenie elektryków polskich

Przyjęciem uchwały zakończył się 3 kwietnia 2019 r. w Warszawie dwudniowe obrady III Kongresu Elektryków Polskich. Kongres zwołało obchodzące w bieżącym roku 100-lecie swego powstania Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Główni współorganizatorzy kongresu to: Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

W Kongresie wzięli udział:

  • Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, a zarazem przewodniczący Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia SEP,
  • prof. Andrzej Zybertowicz – doradca Prezydenta RP,
  • Karol Okoński – sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,
  • Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
  • Tomasz Schweitzer – prezes Polskiego Komitetu Normalizacji,
  • Andrzej Ziółkowski - prezes Urzędu Dozoru Technicznego
  • prezesi i przewodniczący Komitetów Naukowych PAN, dyrektorzy Instytutów Badawczych związanych z obszarem elektrotechniki, elektroniki, energetyki, telekomunikacji oraz informatyki, nauczyciele akademiccy z wyższych uczelni technicznych, a także reprezentanci świata gospodarczego i przemysłowego związanego z elektryką.
Reklama

Uczestnicy Kongresu przedyskutowali podczas sesji plenarnych i sekcji tematycznych szerokie spektrum problematyki nowoczesnej elektryki: elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki, informatyki i dyscyplin pokrewnych, w tym nowych technologii w przemyśle. Po dyskusjach, bardzo często burzliwych, w których zabierało głos wielu dyskutantów, podjęto uchwałę która zapowiada publikację Raportu podsumowującego dorobek III KEP. Raport, po jego przyjęciu podczas debaty podsumowującej III KEP, będzie promowany i przekazany właściwym instytucjom i urzędom jako efekt pracy eksperckiej uczestników Kongresu. Stwierdzono również, że nadal aktualne są wnioski i stanowiska zawarte w raporcie II Kongresu z 2016 r. –„Energia elektryczna dla pokoleń”.

Do końca 2019 r. zostanie przeprowadzony plebiscyt wyróżniających się osobowości oraz ranking stulecia najważniejszych osiągnięć polskiej nauki i techniki w obszarze szeroko rozumianej elektryki. Uczestnicy Kongresu zwrócili się także do Sejmu RP o podjęcie okolicznościowej uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Reklama

Źródło: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę