GE Hydro Solutions i Rockwell Automation działają na rzecz sektora OZE

GE Hydro Solutions i Rockwell Automation na rzecz OZE Pixabay

Firma GE do realizacji jednego z kluczowych projektów w zakresie rozwoju OZE potrzebowała dostawcy, który mógłby dostarczać wysokiej jakości elementy sterujące w celu stworzenia rozwiązania sterowania elektrownią wodną GE SmartControl, a jednocześnie potrzebowała również dostawcy usług. 

XXI wiek zapowiada się jako okres ogromnych zmian geopolitycznych i ekonomicznych. Afryka stoi na ich czele. Na kontynent oddziałuje obecnie kilka równoległych sił transformacyjnych, które mogą doprowadzić do zwiększenia dobrobytu i globalnych wpływów, w tym zmian demograficznych i społecznych, zwiększenia urbanizacji i szybkiego wzrostu gospodarczego.Siła sektora energetycznego ma kluczowe znaczenie dla dążenia do wykorzystania obfitych zasobów naturalnych kontynentu. Poprawa przyszłości Afryki będzie wymagała nowej infrastruktury, która będzie służyła jej obywatelom i pomagała chronić jej środowisko i ekologię. Jednym z projektów napędzających ten ambitny plan jest elektrownia wodna Nachtigal w Kamerunie. Projekt, który powstał na zlecenie Nachtigal Hydro Power Company (NHPC), spółki będącej współwłasnością kilku podmiotów, w tym globalnej firmy energetycznej EDF i Republiki Kamerunu, jest obecnie w fazie rozwoju i ma rozpocząć pełną produkcję w 2024 r.

Oczekuje się, że po uruchomieniu elektrownia zapewni 30% zapotrzebowania Kamerunu na energię, co odpowiada rocznej produkcji trzech terawatogodzin. NHPC zleciła globalnym liderom hydroenergetycznym GE Hydro Solutions dostarczenie siedmiu elektrowni wodnych o mocy 60 MW dla swojej elektrowni na rzece Sanaga. Przy wsparciu globalnej firmy Rockwell Automation zajmującej się rozwiązaniami w zakresie kontroli, GE Hydro Solutions pracuje nad dostarczeniem odnawialnych źródeł energii, które wzmacniają przyszły wzrost i zrównoważony rozwój kraju.

Znaczny potencjał w Afryce

Afryka ma znaczny potencjał dla przyszłego rozwoju energetyki wodnej. Obecnie energia wodna odpowiada tam za 17% wytwarzanej energii elektrycznej. Udział ten może potencjalnie wzrosnąć do ponad 23% do 2040 r. w ramach wysiłków podejmowanych na rzecz przejścia na czystą energię i powszechnego dostępu do energii w Afryce. Energia wodna jest atrakcyjna z kilku powodów, w tym min.elastyczności wytwarzania energii w dostosowywaniu się do zmieniającego sięzapotrzebowania, niskiego kosztu za kilowatogodzinę energii oraz możliwości znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla w wyniku korzystania z zapór wodnych w porównaniu z bardziej konwencjonalnymi źródłami energii takich jak węgiel.

Urzeczywistnienie tej wizji wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę i zaangażowania w długofalowy rozwój. Czas trwania projektu elektrowni wodnej o dużej skali jest podyktowany pracami budowlanymi i budową turbiny, która wytwarza energię wodną, co może wydłużyć projekt o wiele lat i znaczne zwiększyć koszty. Niezbędni są również odpowiedni dostawcy, aby zapewnić terminową realizację projektu oraz poszanowanie bezpieczeństwa i zgodności.

Główna firma stojąca za NHPC, EDF, jest znana w sektorze elektrowni wodnych ze względu na wysokie standardy i oczekiwania wobec firm, z którymi współpracuje. Firma EDF wybrała GE Hydro Solutions na dostawcę turbin wodnych i generatorów. Jako jedna z największych na świecie firm produkujących energię, GE osiąga bardzo wysokie wyniki w zakresie jakości i niezawodności. Istotne było, aby GE wniosła do projektu sieć dostawców usług i rozwiązań, którzy podzielali to zaangażowanie w jakość.

Głównym elementem wspierającym rozwiązanie GE jest system sterowania. Jako interfejs używany do sterowania generatorami i turbinami, system sterowania musi dostosować się do przebiegu projektu i nadal być wartościowy w miarę jego rozwoju. Projekt elektrowni wodnej nie jest ustalony na samym początku projektu – ewoluuje w trakcie procesu odkrywania i w odpowiedzi na siły zewnętrzne, takie jak zmiany strukturalne w sieci energetycznej.

Elektrownie wodne to sektor bardzo kapitałochłonny, a usługi odgrywają coraz większą rolę w wyróżnieniu potencjalnych dostawców. Szczególnie na wczesnych etapach projektu ważne jest, aby móc szybko wysłać ludzi na miejsce w celu zapewnienia prawidłowego działania. Istnieją również obszary, takie jak bezpieczeństwo cybernetyczne, które będą ewoluować w trakcie projektu, więc dostawca musi być w stanie zaproponować rozwiązania w odpowiedzi na zmiany.W tym celu firma GE Hydro Solutions wybrała Rockwell Automation jako dostawcę rozwiązań dla projektu Nachtigal.

Owocna współpraca na wielu płaszczyznach

GE Hydro Solutions i Rockwell Automation początkowo rozpoczęły współpracę w 2018 r. w oparciu o komplementarną ofertę usług i silny związek kulturowy. Gdy wartość tej relacji zaczęła wzrastać, firma GE uczyniła Rockwell Automation swoim globalnym partnerem w zakresie rozwiązań SmartControl, co przyspieszyło współpracę przy projekcie Nachtigal 2019. Według Oliviera Tellera, dyrektora ds. usług i kontroli globalnej w GE Hydro Solutions, wybór systemu sterowania nie był kwestią drugorzędną.

System sterowania jest interfejsem klienta do jego zakładu. Jest używany na co dzień i sprawia, że zakład działa i ma znaczną użyteczność. Jakość jest ważna – powiedział.GE Hydro Solutions szukała dostawcy, który jest globalnie rozpoznawalny. Firma doskonale znała standardy EDF i wiedziała, że posiadanie odpowiedniego dostawcy uspokoi klienta. – Chcieliśmy dostawcy, któremu nie tylko moglibyśmy zaufać, ale także takiego, z którym nasi klienci czuli się komfortowo podczas współpracy.

Chociaż jakość rozwiązań Rockwell Automation jest dobrze znana, to siła wsparcia serwisowego ze strony pracowników dała firmie przewagę w tym projekcie.

Nasi klienci chcą czuć się bezpiecznie ze świadomością, że ewentualne awarie zostaną szybko naprawione. Połączenie globalnego zasięgu Rockwell Automation i dogłębnej wiedzy o systuacji lokalnej oznacza, że jest ona dobrze przygotowana do działania w każdym przypadku i zmniejszenia ryzyka awarii systemu, która mogłaby mieć poważne konsekwencje.

Współpraca wykracza również poza rozwiązania i usługi, które pomagają sprostać wartościom i priorytetom korporacyjnym GE.

Ważne jest dla nas, abyśmy utrzymywali relację, która jest zgodna z naszą etyką korporacyjną, w tym w obszarach o najwyższym znaczeniu, takich jak zrównoważony rozwój i przestrzeganie zasad – dodał Olivier.

Nowoczesny system sterowania dystrybucją

Aby sprostać specyficznym potrzebom projektu Nachtigal, firma Rockwell Automation dostarcza system sterowania dystrybucją, który umożliwia GE obsługę szerokiej gamy zastosowań hydroenergetycznych. Rozwiązanie zostało sprawdzone w kilku projektach i użyciach oraz zapewnia niezawodność, elastyczność i skalowalność, które są potrzebne w Nachtigal. Firma GE Hydro Solutions potrzebowała uniwersalnego rozwiązania, ponieważ każda elektrownia wodna jest wyjątkowa, co obejmuje różnice czynników, takich jak generator i konfiguracja wokół turbiny, dlatego potrzebowała systemu sterowania, który może uwzględnić duże różnice. Rockwell Automation posiada wybór komponentów rozwiązań i jest w stanie znaleźć rozwiązanie w swoim portfolio.

System steruje całym zakładem, wykorzystując platformę Logix firmy Rockwell Automation, aby zapewnić obsługę aplikacji w prostym i łatwym w użyciu środowisku. Co więcej, ścisła integracja między oprogramowaniem do programowania, sterownikiem i modułami we/wy może pomóc skrócić czas opracowywania, zmniejszyć zużycie maszyny i zmniejszyć wymagania konserwacyjne, potencjalnie oferując znaczne oszczędności w całym okresie eksploatacji zakładu.

Dodatkowo, dzięki inżynierom pracującym w terenie, w ponad 80 krajach i całodobowej dostępności callcenter, klient może mieć pewność, że otrzyma wsparcie w razie potrzeby. Ten element usług wyróżnia Rockwell Automation na rynku sterowania i automatyki.

Krok w przyszłość

Przy projekcie Nachtigal, który ma rozpocząć produkcję energii w 2024 r., GE Hydro Solutions wykracza w przyszłość, zastanawiając się, w jaki sposób rozwiązanie będzie funkcjonować w zakładzie, po uruchomieniu. Co najważniejsze, firma dysponuje szeregiem kluczowych wskaźników, które pomogą ocenić sukces projektu i zidentyfikować obszary do dalszych ulepszeń.

Według Oliviera GE Hydro Solutions będzie poszukiwać kilku kwestii, które przyczynią się do sukcesu relacji w zaspokajaniu potrzeb klienta.

Po pierwsze, niezawodność rozwiązania i dostępność części zamiennych w przypadku awarii elementów. Po drugie, istnieje możliwość wspierania rozwiązania przez długi czas, w tym szybkiego reagowania na wszelkie żądania klientów – stwierdził.

System sterowania może pracować przez 10–15 lat, więc wsparcie Rockwell Automation będzie miało kluczowe znaczenie dla pomyślnego działania.

Ponadto zastanawiamy się, w jaki sposób możemy wspólnie dostosować usługi, aby spełniać potrzeby w zakresie zrównoważonego rozwoju i cyberbezpieczeństwa zgodnie ze zmieniającymi się standardami branżowymi. Przede wszystkim ważne jest dla nas, aby klient zaufał nam, że system sterowania jest i nadal będzie istotną i wysoce wydajną częścią jego infrastruktury. Wierzę, że jesteśmy właściwymi firmami, aby wspierać NHPC w tym strategicznie ważnym przedsięwzięciu, a osiągając te cele, dostarczymy kolejnych dowodów na wartość ekosystemu pracy zespołowej, który wnieśliśmy do projektu – podsumował Olivier.

Źródło: Rockwell Automation

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę