Etykiety Etisoftu z certyfikatem FSC

Etykiety Etisoftu z certyfikatem FSC Etisoft

Charakterystyczny symbol w kształcie drzewa – FSC (Forest Stewardship Council) – można znaleźć na tysiącach produktów na całym świecie. Ten znak świadczy o tym, że do ich produkcji użyto surowców pozyskanych w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem zasobów przyrody oraz zapewnieniem przestrzegania praw pracy, gwarancją płacy minimalnej i niewykorzystywaniem pracy przymusowej lub wykorzystywaniem dzieci przy tej pracy. Jak pokazuje przykład firmy Etisoft, odpowiedzialność i troska o środowisko naturalne mogą się także wyrażać w produkcji etykiet.

Firmy, które chcą korzystać z ekologicznych materiałów do znakowania swoich produktów, mogą wybrać etykiety marki Etisoft. Już w pięciu zakładach produkcyjnych Grupy Etisoft powstają one z surowców pochodzących z certyfikowanych źródeł. Jeśli firmie leży na sercu troska o środowisko, a jednocześnie zależy jej na tym, aby powierzchnia etykiet na wytwarzanych produktach była gładka, jednolita i wyglądała profesjonalnie, może wybrać etykiety z certyfikatem FSC.

Kolejne oddziały Etisoftu oraz spółki z Grupy Etisoft mogą pochwalić się posiadaniem certyfikatów FSC i spełnieniem wymogów zarządzania zgodnie z  tym standardem. Czym jest Forest Stewardship Council? To międzynarodowy system certyfikacji gospodarki leśnej. Dziesięć obowiązujących na całym świecie zasad gwarantuje, że produkty z drewna i papieru oznaczone logotypem FSC pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Forest Stewardship Council, niezależna organizacja non-profit, została założona w 1993 r. w odpowiedzi na obawy dotyczące wylesiania i z myślą o odwróceniu tego trendu. Globalna promocja zrównoważonego przemysłu leśnego znalazła wyraz w wyznaczeniu standardów dla produktów leśnych. Organizacja, również niezależnie, poświadcza, że standardy te zostały spełnione, a firma, której przyznano certyfikat FSC, może sprzedawać certyfikowane surowce, półfabrykaty lub wyroby.

Pomyślnie zakończony proces certyfikacji daje klientom możliwość wyboru produktów tych firm, w tym producentów etykiet i oznaczeń, które działają w sposób ekonomicznie opłacalny, a jednocześnie przyjazny dla środowiska i społecznie odpowiedzialny – podkreślił Michał Mirkowski z Działu Zapewnienia Jakości Dostawcy w Etisofcie. – W obliczu coraz większej presji środowiskowej, ekologicznej i  społecznej jest to coraz ważniejszy element przy wyborze dostawców towarów czy usług.

Przyjazne środowiska etykiety, które są certyfikowane zgodnie z wytycznymi FSC, aktywnie przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Stosując się do nich, Etisoft dostarcza dowód własnego wkładu w te działania – a co za tym idzie, odpowiedzialnego wykorzystania surowców. Jak wymienił ekspert z Etisoftu, przeprowadzone w Etisoft audyty potwierdziły przestrzeganie wszelkich wymogów dotyczących zachowania ciągłości łańcucha kontroli FSC. Chodzi o takie etapy jak: las – producent – handlarz – producent – produkt. Troska o spełnienie wymagań związanych z posiadaniem certyfikatu FSC rozpoczyna się od zamówienia surowca, poprzez czynności przyjęcia na magazyn, produkcję i wreszcie wysyłkę do klienta.

Posiadane przez Etisoft certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, oraz licencja FSC C151182, wyrobiły w pracownikach dobre nawyki. Każdy z nich, każdego dnia, dzięki swojej pracy dokłada małą cegiełkę, budując lepszy świat. Docenienie poprzez certyfikację to zachęta do dalszego doskonalenia się, do osiągania coraz lepszej pozycji w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Na dbałość o środowisko obojętni nie zostają również klienci. Wybierając produkty ze znakiem FSC, wspiera się zasady i działania, które chronią powietrze, wodę i poprawiają ogólną jakość życia.

Źródło: Etisoft

 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę