Enkodery absolutne wieloobrotowe z Line Driver

Enkodery absolutne wieloobrotowe ze sterownikiem liniowym Faulhaber

W połączeniu z serwomotorami bezszczotkowymi prądu stałego nowy magnetyczny enkoder absolutny AEMT-12/16 L firmy Faulhaber zapewnia pomiar bezwzględnej wartości kątowej z ustawioną fabrycznie rozdzielczością wieloobrotową 16 bitów (65536 obrotów) i rozdzielczością jednoobrotową 12 bitów (4096 kroków) na potrzeby komutacji, kontroli prędkości i kontroli ruchu.

Dane dotyczące pozycji mogą być badane przez interfejs SSI z protokołem BiSS-C. W przypadku użycia sterownika liniowego interfejs ma konstrukcję różnicową, opartą na standardzie RS422. Możliwe jest zatem umiejscowienie w aplikacji silnika/enkodera w odległości do pięciu metrów od punktu sterowania. 

Protokół BiSS-C opracowano dla aplikacji przemysłowych, w których wymagane są duża prędkość przesyłu, elastyczność oraz minimalne trudności związane z wdrożeniem. Czujniki cyfrowe Halla nie są już ogólnie wymagane dla komutacji silników. Dzięki AEMT możliwa jest komutacja sinusowa oraz bardzo wydajna praca silnika z minimalnym tętnieniem momentu obrotowego. 

Enkoder można podłączyć do głównego źródła zasilania, jak również do zapasowego akumulatora lub alternatywnego urządzenia magazynującego energię. Jeśli główne źródło zasilania zostanie wyłączone, akumulator zapasowy nadal będzie dostarczać enkoderowi wystarczającą ilość energii do wykrywania obrotów silnika i odpowiedniego zwiększania lub zmniejszania wartości licznika wieloobrotowego. Dzięki temu po ponownym włączeniu zasilania głównego wartość licznika jest nadal aktualna. Nowy przebieg referencyjny nie jest konieczny. Licznik wieloobrotowy można zresetować za pomocą dodatkowego styku interfejsu podczas uruchamiania.

Enkoder może pracować z silnikami bezszczotkowymi DC serii B, BX4 oraz BP4.

Enkoder połączony jest kablem płaskim, dostępne są także odpowiednie złącza, a także inne moduły filtracyjne oraz adaptery do podłączenia do sterowników prędkości i kontrolerów ruchu firmy Faulhaber.

Zalety enkodera AEMT-12/16 L:
    • długość kabla do pięciu metrów,
    • wydajna praca z małym tętnieniem momentu obrotowego,
    • przebieg referencyjny po włączeniu nie jest konieczny.

Źródło: Faulhaber

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę