Enea rozpoczyna współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym

Enea rozpoczyna współpracę z Poznańskim Centrum Superkompute Canva

Wykorzystanie innowacyjnych technologii cyfrowych w energetyce będzie fundamentem współpracy Enei i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Energetyczna spółka i centrum badawczo-rozwojowe podpisały list intencyjny, który określa charakter oraz kierunki działań związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w energetyce. Wspólne projekty Enei i PCSS w szczególności będą dotyczyły działań badawczo-rozwojowych oraz wypracowania nowoczesnych produktów i usług, które mogą być oferowane klientom Enei.

Enea będzie współpracować z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, m.in. w zakresie wykorzystania analiz danych pomiarowych z liczników inteligentnych AMI i z czujników inteligentnej sieci energetycznej (smart grid) do podejmowania decyzji technicznych i biznesowych. Wyliczenia posłużą np. do efektywnego zarządzania instalacjami prosumenckimi, mikrosieciami, zeroemisyjnymi wspólnotami energetycznymi czy weryfikacji atrakcyjności nowych produktów i usług dla klientów.

Wspólnie z PCSS opracowana i sprawdzona w praktyce zostanie koncepcja systemu integrującego urządzenia, dla których można ograniczyć chwilowo pobór mocy. System będzie mógł stanowić rezerwę mocy do wykorzystania w celu bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) lub lokalnych sieci elektroenergetycznych w okresach największego poboru energii. Współpraca z PCSS ma także zapewnić ochronę przed cyberprzestępstwami i cyberterroryzmem sieci, systemów i instalacji Enei.

− Współpraca z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Enea. Wyzwaniem najbliższych lat dla koncernów energetycznych będzie rozwój i efektywne zarządzanie inteligentnymi sieciami energetycznymi. To inwestycja w poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz otwarcie na nowe usługi, świadczone zarówno przez dystrybutorów, jak i sprzedawców energii elektrycznej. Jestem przekonany, że dzięki wspólnym działaniom Enei i PCSS wypracujemy nowatorskie rozwiązania zwiększające udział technologii cyfrowych w rozwoju innowacyjnej energetyki, która będzie wspierać proces transformacji naszego sektora – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enei.

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju Grupy Enea jest m.in. tworzenie i zarządzanie wyspami energetycznymi, które obejmują instalacje prosumenckie, jednostki  wytwórcze OZE, odbiorców energii, bateryjne magazyny energii, ładowarki samochodów elektrycznych, czy zarządzanie danymi z wielu czujników i liczników. Ten obszar także będzie rozwijany wspólnie z PCSS.

– W obecnych czasach cyfrowa transformacja gospodarki bardzo mocno wiąże się z nowymi metodami monitorowania i podnoszenia efektywności energetycznej. Poza oczywistym znaczeniem dla przeciwdziałania niekorzystnych zmianom klimatu, optymalizacja taka ma również konkretny wymiar ekonomiczny, szczególnie dla dużych centrów danych, oferujących swoje usługi na rzecz nauki i gospodarki. Wyzwaniem w tym zakresie jest interoperacyjność wielu infrastruktur w kontekście zastosowań sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Poznańskie Centrum Superkomputerowo–Sieciowego jest jednocześnie operatorem infrastruktury informatycznej o zasięgu paneuropejskim, a także od lat prowadzi działalność badawczo–rozwojową w dziedzinie symulacji i modelowania w aspekcie efektywności energetycznej. Partnerstwo z Grupą Enea jest dla nas naturalnym następstwem tych działań i prowadzi do rozwoju korzystnego dla obu stron ekosystemu akceleracji innowacji cyfrowych − podkreślił dr inż. Cezary Mazurek, pełnomocnik dyrektora IChB PAN ds. PCSS.

− We współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym będzie zaangażowanych wiele spółek z Grupy Enea. Chcemy połączyć zasoby i wiedzę instytucji naukowo-badawczej z kwalifikacjami i doświadczeniem praktyków - energetyków. Zdobywane dane i informacje wykorzystamy do testowania i optymalizacji nowych rozwiązań na własnej infrastrukturze oraz tworzenia oferty produktów multienergetycznych. Zależy nam na ścisłej współpracy z instytutami badawczymi z terenu naszej działalności. Dziś do tego grona dołącza doświadczony partner, będący częścią globalnej sieci badań i rozwoju – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe rozbudowuje obecnie swoją infrastrukturę badawczą i laboratoryjną na terenie lotniska w Kąkolewie. Tam będą prowadzone prace badawcze i rozwojowe we współpracy z partnerami komercyjnymi, m.in. w obszarze bezzałogowych statków powietrznych (BSP), sieci 5G oraz inteligentnej infrastruktury produkcji, magazynowania i wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Na terenie lotniska powstanie hangar z zapleczem laboratoryjnym i serwerownią do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych BSP, węzeł sieci 5G, mikroinstalacje fotowoltaiczne i farma fotowoltaiczna, a także magazyn energii. Infrastruktura ta stanowić będzie unikalne zaplecze do tworzenia, testowania i optymalizacji nowych rozwiązań w obszarze efektywnego zarządzania bilansowaniem energii z uwzględnieniem infrastruktury spółki dystrybucyjnej - Enei Operator. W ramach współpracy w obszarze dystrybucji energii elektrycznej, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i spółka Enea Operator  realizują projekty badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem instalacji pilotażowych, współfinansowanych z programów krajowych (NCBiR) oraz europejskich.

Sygnatariusze listu będą także wspólnie rozwijać oprogramowanie do analizy zdjęć i filmów rejestrowanych przez drony zdalnie monitorujące infrastrukturę. Wykorzystywane one będą m.in. przy przeglądach sieci elektroenergetycznych: okresowych i po przejściu gwałtownych zjawisk pogodowych, przy tworzeniu map 3D dla potrzeb wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, czy zaawansowanej analizy obrazu dla zapewnienia niezawodnej pracy sieci i urządzeń energetycznych oraz bezpieczeństwa ludzi.

− Jako wiodący ośrodek B+R w zakresie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych dysponujemy ogromnym i rosnącym potencjałem infrastrukturalnym oraz stosownym know-how zakresie rozwoju technologii, usług i aplikacji dla transformacji cyfrowej gospodarki, w tym sektora energetycznego. Transformacja cyfrowa systemu energetycznego stawia przed nami ogromne i nowe wyzwania, które w bliższej współpracy z Grupą Enea chcemy wspólnie podejmować. Istnieje realna i pilna potrzeba wypracowania nowych rozwiązań informatycznych w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz tworzenia innowacyjnych usług w odpowiedzi na nowe zapotrzebowania od decentralizacji systemów energetycznych, inteligentnych sieci łączących różne odnawialne źródła i magazyny energii – powiedział dr hab. inż. Krzysztof Kurowski, zastępca pełnomocnika dyrektora IChB PAN ds. PCSS.

Źródło: Enea

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę