Ekologiczne rozdzielnice średniego napięcia

Ekologiczne rozdzielnice średniego napięcia Schneider Electric

Firma Schneider Electric została wyróżniona przez Innovation for Cool Earth Forum (ICEF) za wdrożenie nowego typu rozdzielnicy, SM AirSeT. Urządzenie to wykorzystuje czyste powietrze zamiast gazu cieplarnianego SF6, który dotychczas był powszechnie stosowany w urządzeniach elektrycznych używanych do zasilania sieci energetycznych  i instalacji przemysłowych.

Rozwiązanie opracowane przez Schneider Electric umożliwi odejście od stosowania standardowego sześciofluorku siarki (SF6). Technologia, która zastępuje SF6 i umożliwia przejście na bardziej ekologiczną dystrybucję energii, została uznana przez ICEF za jedną z 10 najważniejszych innowacji jakie pojawiły się w 2020 r. w dziedzinie energii  i przeciw działania zmianom klimatu.

Rozdzielnice średniego napięcia są kluczowym elementem każdego systemu dystrybucji energii elektrycznej, jednak niestety znaczna część urządzeń tego typu zawiera gaz SF6, który ma duży potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Rozwiązanie Schneider Electric jest wolne od tego gazu i wykorzystuje izolację powietrzną w połączeniu z innowacyjną technologią bocznikowego przerywania prądu w próżni Shunt Vacuum Interruption (SVI) oraz funkcjami cyfrowymi. Takie rozwiązanie umożliwia operatorom przejście na „zieloną technologię” przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet tradycyjnie zapewnianych przez gaz SF6, a jednocześnie eliminuje w ten sposób zagrożenia związane z wyciekami lub toksycznymi produktami ubocznymi.

Gaz SF6 zawdzięcza swoją popularność świetnym właściwościom izolacyjnym, odpowiedniej pojemności cieplnej i stabilności. Jest obojętny, niepalny i całkowicie nietoksyczny dla człowieka. Wysokie właściwości izolacyjne SF6 umożliwiły znaczne zmniejszenie rozmiaru rozdzielnic, ułatwiając ich instalację w ciasnych pomieszczeniach. Niestety gaz SF6 nie jest przyjazny dla środowiska. Jest jednym z sześciu rodzajów gazów cieplarnianych objętych protokołem z Kioto i dyrektywą europejską 2003/87, określającą zasady handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

SF6 ma 23 500 razy większy współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) niż CO2. Oznacza to, że w wypadku wycieku do atmosfery (zdarza się wyjątkowo rzadko na skutek awarii) znacznie bardziej przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego niż ta sama ilość dwutlenku węgla. Ponieważ gaz SF6 stosowany jest powszechnie w rozdzielnicach SN na całym świecie, staje się jasne, dlaczego konieczna jest „zielona” alternatywa.

Powietrze nie wymaga recyklingu

Najlepszym zamiennikiem gazu cieplarnianego jest czyste powietrze. Schneider Electric, wykorzystując izolację powietrzną w rozdzielnicach średniego napięcia nowego typu, sprawia, że znikają obawy dotyczące globalnego ocieplenia.

W przypadku rozdzielnic zawierających SF6 na koniec okresu eksploatacji rozdzielnicy konieczny jest jeszcze recycling gazu. Obróbka SF6 lub innych gazów wytworzonych przez człowieka, po wycofaniu ich z eksploatacji może być pracochłonna i kosztowna. W przypadku czystego powietrza ten problem zupełnie nie istnieje.

Źródło: Schneider Electric

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę