Czy fotowoltaika dalej będzie się opłacać?

Czy fotowoltaika dalej będzie się opłacać? Pixabay

Na rynku fotowoltaiki szykują się duże zmiany. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, która ma wprowadzić m.in. nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza?

Resort klimatu przekazał do konsultacji projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Proponują one rozwiązania, które mają na celu poprawę funkcjonowania rynku energii w Polsce. Są to zapisy zgodne z wymogami stawianymi przez Unię Europejską, które wejdą w życie z początkiem 2022 r.

Rewolucyjne zmiany dla posiadaczy przydomowych instalacji słonecznych

Aktualnie prosumenci są rozliczani na zasadach zakładających, że odbierają bez kosztów dodatkowych 80% nadwyżki wytworzonej energii przy instalacji do 10 kWp, a przy instalacjach w zakresie 10-50 kWp jest to 70% energii do bezpłatnego odbioru. Od 2022 r. z kolei nadwyżka energii produkowanej i oddawanej do sieci będzie sprzedawana po cenach ustalanych przez prezesa URE według formuł giełdowych, a odbierana/odkupowana z sieci po cenach pełnych.

– Mając na uwadze nowy sposób rozliczenia, będzie ono mniej korzystne od obecnego. Zakładamy jednak, że po 2022 r. jeszcze mocniej zacznie rozwijać się segment magazynów energii. One spowodują, że nadwyżkę energii zmagazynujemy „u siebie” i nie będzie potrzeby oddawania jej po niskiej cenie energii do sieci, a później odkupowania jej łącznie ze wszystkimi certyfikatami, akcyzami i opłatami dystrybucyjnymi. Możliwy za to będzie pobór tej nadwyżki z magazynu energii, który będzie działał razem z instalacją. Przewiduję, że będzie to optymalne rozwiązanie dla klientówtłumaczy Jakub Jadziewicz, członek Zarządu Alians OZE.

Dla niektórych jest to mocny zwrot akcji. Jednak, jak tłumaczy wspomniany ekspert, nie powinno być to wcale takim zaskoczeniem.

 Aktualne propozycje nowelizacji to wymóg i oczekiwanie Unii Europejskiej. Są one dość oczywistym następstwem sytuacji rynkowej. Dotychczasowe rozwiązanie było tymczasowe i na zachętę; właśnie po to były proponowane wszystkie programy dotacyjne dla klientów i system upustów. W tym momencie fotowoltaika jest już mocno rozwiniętym segmentem i stąd koniec tego typu wsparcia. Poza tym spółki obrotu energią, które finansują programy według zasady prosumenta, są dość mocno niezadowolone, co głośno komunikują. Dopłacają one bowiem wysokie sumy do formuły.

Preferencyjne warunki dla klientów

Planowane zmiany zostały ogłoszone jednak z dużym wyprzedzeniem, dzięki czemu branża i klienci mogą odpowiednio na to zareagować i się przygotować. Od tej chwili mamy jeszcze pół roku na to, aby ci, którzy chcą skorzystać z tej atrakcyjnej prosumenckie jformy, mieli czas i możliwość zamontowania oraz podłączenia instalacji.

– Spodziewam się bardzo dużego zainteresowania klientów do końca roku. Już w tej chwili widzimy, że tematy, które były przez nich odkładane, zaczynają wracać. Klienci z pewnością zdecydują się na montaż, aby mieć z jednej strony możliwość skorzystania jeszcze z dotacji „Mój Prąd”, a z drugiej załapać się na zasady rozliczenia na zasadzie prosumenta – tłumaczy Jadziewicz.

Oznacza to, że jeżeli klient podpisze umowę i podłączy swoją instalację do końca 2021 r., to zasady prosumenta będą go obowiązywać przez następne 15 lat. Jest to zatem dobra i zachęcająca wiadomość dla rynku, że ten, kto zdecyduje się na działanie do końca tego roku, przez następny długi okres będzie rozliczany na preferencyjnych warunkach.

Druga wiadomość to zasygnalizowany kierunek, w którym będzie podążała fotowoltaika, tj. przekierowanie na magazyny energii. Według eksperta, jeśli w ramach programu „Mój Prąd” zostaną wprowadzone dotacje na magazyny energii, to nowe zasady odsprzedaży nadwyżek energii bardzo mocno zwiększą zapotrzebowanie na ten produkt. Technologia magazynowania energii bardzo mocno się rozwija, ceny systematycznie spadają, co spowoduje, że magazyny staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej. Jadziewicz twierdzi, że technologia ta będzie zdobywała coraz większe uznanie wśród klientów, a przyszłość fotowoltaiki z pewnością można ocenić pozytywnie.

Źródło: Alians OZE

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę