Cyfrowy serwis hydrauliki zapewnia oszczędności

Cyfrowy serwis hydrauliki zapewnia oszczędności Bosch Rexroth

Pakiet CytroConnect Solutions obejmuje wielopoziomowe usługi cyfrowe, których celem jest ograniczenie do minimum nieplanowanych przestojów oraz związanych z nimi kosztów serwisu i innych kosztów w sektorze recyklingu

  • Efektywne monitorowanie nożyc złomowych, rozdrabniarek i pras
  • Trzy pakiety usług dostosowanych do różnych wymagań
  • Zapobieganie przestojom: monitorowanie w czasie rzeczywistym i analizy oparte na danych

Pakiety usług CytroConnect Solutions firmy Bosch Rexroth pomagają przedsiębiorstwom z branży recyklingu w unikaniu kosztów przestojów, a nawet kar umownych. Pakiety te są dostosowane do indywidualnych potrzeb i obejmują monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie częściami zamiennymi. Ułatwiają utrzymanie systemów hydraulicznych, takich jak nożyce złomowe, rozdrabniarki i prasy. Połączenie najnowocześniejszej technologii Internetu rzeczy (IoT) i doświadczenia w dziedzinie hydrauliki ogranicza do minimum niezbędne prace serwisowe oraz przedłuża okres użytkowania maszyn.

Odzyskiwanie i wykorzystywanie surowców wtórnych jest powszechnie przyjętą praktyką. Jeśli jednak stanowi część łańcucha dostaw, wymaga działania pod presją czasu. Dlatego urządzenia potrzebne do tego celu muszą być w ciągłej gotowości do pracy. Awaria maszyn do recyklingu z napędami hydraulicznymi, takich jak nożyce złomowe, rozdrabniarki i prasy, naraża firmę na kary umowne. Gdy ciężarówki, pociągi lub statki muszą czekać na załadunek, wynikające stąd koszty mogą szybko osiągnąć kwoty pięcio-, a nawet sześciocyfrowe. Specjaliści, których ciągle brakuje, muszą nadzorować wiele miejsc jednocześnie, co powoduje opóźnienia prac serwisowych. 

Stawka ryczałtowa: zapobieganie przestojom za stałą opłatą miesięczną

Pakiet CytroConnect Predict pozwala operatorom systemów znacznie zwiększyć trwałość eksploatacyjną komponentów. Na podstawie analiz statystycznych i szczegółowych raportów o stanie urządzeń specjaliści z firmy Bosch Rexroth udzielają zaleceń dotyczących konserwacji i serwisu na tyle wcześnie, aby odpowiednie komponenty można było wymienić zgodnie z planem. Dzięki temu klient może ograniczyć prace serwisowe nawet o 50%. Sprawność maszyn dodatkowo optymalizują usługi uzupełniające, takie jak kompleksowy system zarządzania częściami zamiennymi z gwarantowaną dostawą w ciągu 24 godzin. Opłaty za usługi zwykle amortyzują się w ciągu roku, choć w niektórych przypadkach wystarczy do tego eliminacja jednego przestoju. 

Dzięki analizie statystycznej i prewencyjnej konserwacji nożyc złomowych międzynarodowa firma posiadająca ponad 100 placów recyklingowych może trwale wyeliminować wysokie koszty przestojów. Gdyby statki załadowane stalowymi kulkami nie mogły odpłynąć w terminie, narażałoby to tę firmę na koszt każdego przestoju wynoszący około 600 EUR i kary umowne do 100 000 EUR za każdy dzień. Zużycie nożyc złomowych jest szybko wykrywane na podstawie skoków ciśnienia i momentów obrotowych silników elektrycznych. W rezultacie operator może wymienić narzędzia w sposób zaplanowany. Zmniejsza to obciążenie pracowników serwisu, którzy i tak muszą obsługiwać wiele węzłów systemu. Rozwiązywanie problemów, konserwacja urządzeń oraz planowanie prac i zamawianie części zamiennych zajmują im teraz znacznie mniej czasu. Ponadto monitoring umożliwia zaoszczędzenie energii, ponieważ pozwala unikać pracy systemu przy zwiększonym poborze energii elektrycznej.

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE

Inna firma recyklingowa unika nieplanowanych przestojów i wynikających z nich kosztów, przeprowadzając analizy statystyczne dotyczące rozdrabniarek odpadów. Dzięki temu rozdrobnione odpady są dostarczane do cementowni i wykorzystywane jako paliwo. W przeszłości awarie pomp hydraulicznych i silników elektrycznych regularnie narażały tę firmę na kary umowne oraz dodatkowe koszty przechowywania dostarczonych odpadów. Teraz obciążenie działu serwisowego, w którym i tak brakowało specjalistów, zostało trwale zredukowane.

Oprócz kompleksowego pakietu CytroConnect Predict firma Bosch Rexroth oferuje również podstawowy pakiet CytroConnect Monitor, który umożliwia monitorowanie pracy urządzenia w czasie rzeczywistym tylko z dostępem do danych maszyny z ostatnich 24 godzin. Pakiet CytroConnect Maintain jest natomiast zalecany przez Bosch Rexroth jako wprowadzenie do analiz opartych na regułach i danych. Monitoruje on w tle stan komponentów, wykorzystując predefiniowane reguły, wysyła ostrzeżenia o uszkodzeniach i wspomaga ciągłą optymalizację aplikacji z wykorzystaniem regularnych raportów na temat wydajności i wykorzystania.

Wszystkie trzy pakiety obejmują niezbędne konsole i czujniki. Korzystając z tych inteligentnych, zrównoważonych rozwiązań, firmy recyklingowe szybko i łatwo odniosą korzyści wynikające z eliminacji przestojów.

Źróło: Bosch Rexroth

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę