Tauron z uzupełnionym zarządem

Tauron z uzupełnionym zarządem Tauron

Rada Nadzorcza Tauron Polska Energia SA powołała Tomasza Szczegielniaka na stanowisko wiceprezesa ds. handlu oraz Bogusława Rybackiego na stanowisko wiceprezesa ds. zarządzana majątkiem.

Tomasz Szczegielniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów Executive Master of Business Administration organizowanych przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie/ Fachhochschule Des Mittelstands (FHM) oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa finansowego i gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim.

Od sierpnia 2020 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych w Enea SA.

Od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, będąc również członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Od lipca do listopada 2019 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tym okresie był również sekretarzem Rady Ministrów, zastępcą przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Pracował w Kancelarii Prezydenta RP oraz na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Polskiej Izbie Paliw Płynnych, Kancelarii Sejmu RP oraz Urzędzie Patentowym RP. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Enea Trading Sp. z o.o., Grupa Azoty ZAK SA.

Bogusław Rybacki to absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim, oceny i analizy ekonomicznej organizacji gospodarczych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz elektrowni jądrowych na Politechnice Poznańskiej.

Bogusław Rybacki

Od lipca 2020 r. do sierpnia 2022 r. pełnił funkcję prezesa zarządu w Enea Elektrownia Połaniec SA.

Od 1982 r. do 2020 r. był zatrudniony w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA, gdzie zajmował szereg stanowisk menedżerskich, m.in.: dyrektora Elektrociepłowni Czechnica, dyrektora Handlu i Rozwoju, zastępcy dyrektora ds. produkcji, dyrektora ds. ekonomiczno-handlowych.

W 2009 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu TermHydral sp. z o.o. – spółki zależnej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA.

Źródło: Tauron

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę