Stabilność dostaw i rynek mocy

Stabilność dostaw i rynek mocy Tauron

Tauron rozpoczął kolejny etap projektu mającego na celu budowę kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy ok. 400 MWe i ok 250 MWt w Elektrowni Łagisza. Na obecnym etapie pozyskane zostaną oferty cenowe od potencjalnych wykonawców, które będą podstawą do wykonania finalnych analiz opłacalności przedsięwzięcia. Ewentualna realizacja inwestycji uzależniona będzie w kolejnym etapie od korzystnych rozstrzygnięć grudniowej aukcji rynku mocy oraz możliwości zapewnienia stabilnych dostaw gazu po cenie gwarantującej rynkowe funkcjonowanie jednostki.

Agresja Rosji na Ukrainę oraz jej gospodarcze i energetyczne konsekwencje potwierdzają, że dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego, a w szczególności dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła mieszkańcom aglomeracji śląskiej, powinniśmy dysponować maksymalnie zróżnicowanym miksem energetycznym. Realizowane w ostatnich latach inwestycje takie jak budowa gazociągu Baltic Pipe czy rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu sprawiają, że od stycznia 2023 Polska będzie uniezależniona od gazu z Rosji – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia. – Wszelkie krajowe strategie dotyczące transformacji polskiej energetyki zakładają powstanie nowoczesnych jednostek gazowo-parowych, które dzięki wysokiej sprawności, w tym w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła i pary technologicznej, mogą również stanowić efektywne wsparcie dla źródeł OZE.

Pozyskanie ofert to asumpt do wykonania finalnej analizy opłacalności inwestycji. Realizacja projektu jest uzależniona od dwóch najważniejszych czynników. Pierwszy z nich to korzystne rozstrzygnięcia na aukcji rynku mocy zaplanowanej na grudzień 2022 r. Drugim czynnikiem jest określenie możliwości zapewnienia stabilnych dostaw gazu, poza rynkiem wschodnim, ze stabilnym algorytmem cenowym, gwarantujących oczekiwany poziom rentowności.

Biorąc pod uwagę aspekty geopolityczne i wyzwania związane z zapewnieniem stabilności dostaw energii elektrycznej w okresie przejściowym transformacji polskiej energetyki, rozpoczynamy proces analizy możliwości budowy nowej jednostki gazowo-parowej w Elektrowni Łagisza. Na ich podstawie podejmiemy decyzję co do możliwości realizacji tego projektu – dodaje wiceprezes Topolski.

Nowy blok gazowo-parowy w przypadku realizacji inwestycji uzupełni niedobory mocy powstałe w konsekwencji konieczności wyłączenia najstarszych (pochodzących z lat 70.), wyeksploatowanych bloków węglowych. W ten sposób zabezpieczy dostawy nie tylko ciepła dla aglomeracji śląskiej, ale też dostawy energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Źródło: Tauron

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę