Koncepcja dynamicznego dopasowania formatu

Koncepcja dynamicznego dopasowania formatu Leuze

Materiały o zróżnicowanych szerokościach, umieszczone w różnych pozycjach oraz częściowo załadowane palety stanowią szczególne utrudnienie przy zapewnianiu ochrony dostępu do stacji transferowych. Podejmując wyzwanie, Leuze stawia na koncepcję dynamicznego dopasowania formatu. Dzięki temu można cieszyć się pełną harmonią efektywności i bezpieczeństwa.

Dla zapewnienia ochrony dostępu z dynamicznym dopasowaniem formatu firma Leuze stawia na połączenie laserowych skanerów bezpieczeństwa, optycznych czujników odległości oraz powiązanego oprogramowania bezpieczeństwa.

Zróżnicowanie tworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa

Jeśli nie zmieniają się wymiary towarów, ochrona dostępu dla przenośników może być realizowana za pomocą klasycznych, sprawdzonych koncepcji bezpieczeństwa. Zazwyczaj opierają się one na funkcji mutingu, umożliwiającej automatyczne, tymczasowe mostkowanie funkcji bezpieczeństwa. Jednakże zastosowania ochrony dostępu z funkcją mutingu mają swoje ograniczenia. Jeśli szerokość lub pozycja towaru na palecie, lub też pozycja palety na przenośniku zmieniają się, wówczas – bezpośrednio w sąsiedztwie towaru – mogą powstać niemonitorowane luki bezpieczeństwa. W takim przypadku osoby miałyby możliwość przedostania się do strefy niebezpiecznej. Luki te można jednak niezawodnie wypełnić dzięki specjalnie zaprojektowanemu rozwiązaniu bezpieczeństwa. Rozwiązanie firmy Leuze, oparte na dynamicznym dopasowaniu formatu, jest koncepcją świetnie nadającą się do tego celu.

Samo uruchomienie to za mało

Spójrzmy na trzy przykłady rzeczywistych sytuacji, ilustrujących wyzwania jakie stwarza ochrona dostępu. Stan wyjściowy we wszystkich trzech sytuacjach przedstawia się następująco: Palety są automatycznie przenoszone do lub ze strefy niebezpiecznej za pomocą przenośnika.

Przykład 1: Wolna przestrzeń obok towaru na przenośniku przekracza 200 mm.

Koncepcja dynamicznego dopasowania formatu zdjęcie w treści artykułu

Przykład 2: Towary mają różną szerokość i/lub zdarza się, że palety są tylko częściowo załadowane, skutkiem czego wolna przestrzeń obok towarów szerokością przekracza 200 mm.

Koncepcja dynamicznego dopasowania formatu zdjęcie w treści artykułu

Przykład 3: Pozycja towarów na samym przenośniku jest zróżnicowana, co również powoduje powstawanie dużych luk po bokach. Przyczynami mogą być odpowiednio: przesunięcie palet na przenośniku lub brak urządzenia centrującego palety.

Koncepcja dynamicznego dopasowania formatu zdjęcie w treści artykułu

W przypadku zastosowania mutingu, we wszystkich tych przypadkach towary aktywują zainstalowane czujniki systemowe. Funkcja ochronna jest wtedy wyłączana przez funkcję mutingu. Nie zawsze jednak możliwe jest spełnienie warunków określonych w normach dla bocznych odległości bezpieczeństwa (< 200 mm).

Inteligentne połączenie czujników pomiarowych i skanerów laserowych

Specjaliści od czujników z Leuze oferują rozwiązanie bezpieczeństwa, które likwiduje wymienione powyżej luki w systemie: ochronę dostępu z dynamicznym dopasowaniem formatu. W tym celu Leuze stawia na układ czujników bezpieczeństwa, czujników odległości oraz powiązanego z nimi oprogramowania bezpieczeństwa. Zasadę działania można łatwo zilustrować na przykładzie opisanej powyżej aplikacji. Dwa laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400 są zainstalowane w układzie bezpieczeństwa przed strefą niebezpieczną, po to żeby zabezpieczyć miejsce wejścia/wyjścia. Razem tworzą pionowe pole ochronne. Laserowe skanery bezpieczeństwa są niezwykle kompaktowe i jednocześnie wydajne. Ich duży zasięg działania wynoszący 8,25 metra umożliwia monitorowanie miejsc wejścia/wyjścia nawet o dużym prześwicie. Innymi ważnymi elementami rozwiązania bezpieczeństwa firmy Leuze są dwa optyczne czujniki odległości. Umieszczono je przed polem ochronnym laserowych skanerów bezpieczeństwa, po obu stronach obok przenośnika. Czujniki odległości pozwalają określić szerokość towaru, a tym samym pośrednio również jego położenie na linii przenośnika.

Na podstawie informacji z czujników dotyczącej odległości system bezpieczeństwa otwiera w polu ochronnym "okno prześwitu", które odpowiada szerokości towaru. Kiedy obiekt w całości przejdzie przez otwór okna, system przywraca pole ochronne do pierwotnego stanu zamkniętego. System da się łatwo rozbudować, jeżeli w tym samym miejscu towar ma być nie tylko podawany, ale również rozładowywany. W tym celu potrzebne są jedynie dwa dodatkowe czujniki odległości, które instaluje się za polem ochronnym – czyli w strefie niebezpiecznej. W ten sposób system bezpieczeństwa działa identycznie w obu kierunkach ruchu. Bezpieczeństwo całej sekwencji – zaczynając od pomiaru odległości, poprzez otwarcie pola ochronnego, aż po reset – jest monitorowane przez oprogramowanie bezpieczeństwa. Wszystkie niezbędne konfiguracje oraz parametry są przez firmę Leuze indywidualnie dostosowywane do potrzeb klientów.

Osobnym zagadnieniem dotyczącym powyższych zastosowań jest to, jak zachowa się system bezpieczeństwa w przypadku zamierzonej próby obejścia zabezpieczeń poprzez przejazd na towarach. Nawet dla takiego scenariusza znajdzie się odpowiednie rozszerzenie funkcji. Często jednak nie ma potrzeby dalszego ograniczania ryzyka z wykorzystaniem tego środka ochronnego, lub też ryzyko jest już odpowiednio zredukowane przez pozostałe środki ochronne. W takim przypadku warto przeprowadzić ewaluację dokonując oceny specyficznego dla danego zastosowania ryzyka. Może to być wykonane np. przez ekspertów ds. bezpieczeństwa z firmy Leuze.

Ograniczenia mutingu można pokonać

Rozwiązanie bezpieczeństwa firmy Leuze oparte na dynamicznym dopasowaniu formatu pozwala na pokonanie ograniczeń konwencjonalnych koncepcji mutingu. Szerokość i pozycja materiału na przenośniku może być zmieniana bez pogorszenia parametrów bezpieczeństwa. Rozwiązanie bezpieczeństwa niezawodnie wykrywa osoby idące bokiem, w pobliżu towarów, oraz poruszające się przed nimi lub za nimi. W ten sposób operatorzy systemów oraz producenci mogą zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, korzystając jednocześnie z najwyższego poziomu elastyczności. Wzrasta przy tym produktywność – nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych środków ochrony, a procesy w strefie niebezpiecznej można kontynuować bez zakłóceń podczas transferu materiałów. Wreszcie, to rozwiązanie bezpieczeństwa można łatwo zmodernizować oraz zapewnia ono optymalną ochronę przed celowym lub niezamierzonym obejściem.

Tworzenie rozwiązań

Leuze, jako Wasz niezawodny partner towarzyszy Państwu we wszystkich fazach projektu – od uzgodnienia wymagań na jego początku, poprzez realizację, wsparcie w zakresie dokumentacji i uruchomienia, aż do końcowej walidacji aplikacji, włącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa prawnego dzięki zbadaniu zgodności CE. Dzięki temu wyzwania związane z bezpieczeństwem są szczególnie łatwe do realizacji dla użytkowników systemów i producentów.

Źródło: Leuze

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę