Jak zmienia się rynek fotowoltaiki w Polsce?

pixabay

Sektor fotowoltaiki jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie. Rynek fotowoltaiczny w Polsce ma olbrzymi, ale dotąd wysoce niewykorzystany potencjał rozwoju. Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował siódmą już edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów.

Biorąc pod uwagę aktualne i realne inwestycje w toku oraz trendy, w 2019 r. Polska może znaleźć się już na 4 miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych.

Mikroinstalacje oraz małe instalacje fotowoltaiczne

Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych wynosi ok. 350 MW. Znaczna część mikroinstalacji fotowoltaicznych to instalacje realizowane przez prosumentów indywidualnych. Rozwój rynku małych instalacji PV realizowanych zazwyczaj na zasadach w pełni komercyjnych w przemyśle i usługach jest związany przede wszystkim ze wzrostem cen energii elektrycznej i taryf, korzystnym profilem produkcji energii w instalacjach PV w relacji do profilu zapotrzebowania na energię oraz w relacji do profilu cen energii elektrycznej. Dobrze dobrane pod względem mocy i profilu odbiorcy, instalacje PV mogą być w takiej sytuacji racjonalną ekonomicznie inwestycją.

Farmy słoneczne „aukcyjne”

Dotychczas odbyły się 3 aukcje OZE w których mogły startować nowe instalacje PV, w ramach których wygrały łącznie 990 projekty o łącznej mocy prawie 0,9 GW. Planowana moc instalacji PV w tegorocznej aukcji wyniesie 750 MW. Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019” bazuje na rzeczywistych danych z ankiet od inwestorów i dostawców technologii PV. Instytut Energetyki Odnawialnej | IEO 11 Ankiety potwierdzają spadające koszty budowy farm PV o wielkości ok. 1 MW. Z aukcji na aukcję spadały koszty budowy farm fotowoltaicznych.

Bariery w rozwoju farm PV

IEO na bazie ankiet od inwestorów i informacji z rynku OZE przygotował zestawienie największych barier w rozwoju sektora PV w Polsce. Są to m. in. problemy z wydłużanymi terminami na uzyskanie promesy koncesji/ koncesji na sprzedaż energii elektrycznej, narastające problemy związane z terminowym przyłączeniem instalacji PV do sieci elektroenergetycznej, czy też niejasności związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz utrudnienia proceduralne w systemie aukcyjnym. Usunięcie tych barier przyspieszyłoby rozwój farm PV, upłynniło rynek i zmniejszyło koszty projektów.

Podsumowując, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że warunki realizacji inwestycji w OZE, w tym w sektorze PV ulegną poprawie, a najbliższe lata 2019-2021 wydają się niezwykle atrakcyjne dla inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku PV w Polsce.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę