elektrotechnik AUTOMATYK
Reklama
Reklama

Jak zmienią się ceny energii elektrycznej do 2040 r.?

pixabay
Reklama
Reklama

Zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej opracował już kolejną prognozę cen energii elektrycznej z polskiego systemu elektroenergetycznego. Model opiera się na założeniach najnowszego projektu polityki energetycznej, uszczegółowionego w projekcie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu.

Wyniki analiz wskazują na nieunikniony bezwzględny wzrost kosztów produkcji energii. Poza 2020 r. wzrost cen hurtowych energii będzie nieco wolniejszy od kosztów, ale w ramach realizacji KPEiK nieuniknione jest szybkie dochodzenie do w pełni rynkowych cen energii i zniwelowanie różnicy pomiędzy kosztami i cenami. Wpłynie to na wzrost wysokości taryf dla wszystkich grup odbiorców, jedynie początkowo najbardziej w przypadku MŚP.

Reklama

Wzrost can hurtowych energii

Sumaryczny koszt produkcji energii stabilnie wzrasta, osiągając ok. 80 mld zł’18 w 2040 r. i będzie musiał być przeniesiony w taryfach dla odbiorców energii. Ten koszt będzie przyczyną wzrostów cen energii na rynku hurtowym jak i wzrostu taryf. Zdaniem IEO najszybszego wzrostu kosztów energii należy spodziewać się w latach 2020-2025 – z 284 do 318 zł’18/MWh w cenach stałych, bez inflacji (wzrost taryf dla niektórych odbiorców będzie jeszcze wyższy). 

Reklama

Koszty będą rosły

Prognoza cen energii i taryf jest szczególnie istotna dla inwestorów w energetyce, konsumentów energii oraz banków i instytucji finansujących, jako punkt odniesienia w biznesplanach. Stwarza też możliwości podejmowania debaty publicznej i świadomego wpływania na decyzje polityczne przez tych uczestników rynku, których wzrost kosztów w energetyce i polityka taryfowa dotyczą najbardziej.

Źródło: IEO

Reklama

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama