Energetyczny impuls dla Mazowsza

Energetyczny impuls dla Mazowsza Canva

Warszawski Oddział PGE Dystrybucja podpisał dwie umowy inwestycyjne, o łącznej wartości 67 mln zł. Efektem ich realizacji będzie poprawienie parametrów jakościowych dostarczanej energii oraz znaczne zwiększenie możliwości przyłączeniowych na terenach sąsiadujących z trasą S8 na północ od Warszawy.

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy kompleksowej modernizacji stacji 110/15kV Wyszków. W ramach tej inwestycji powstaną m.in.: nowa rozdzielnia 110 kV, budynek rozdzielni 15kV z 54-polową rozdzielnicą średniego napięcia (SN), nowy tor linii wysokiego napięcia (WN), dwa pola transformatorów mocy, a dotychczas użytkowane transformatory o mocy 16 MVA zostaną zastąpione przez jednostki o mocy 25 MVA (z możliwością zastosowania urządzeń o mocy do 40 MVA). Inwestycja, której koszt to niemal 44 mln zł, ma zakończyć się w IV kwartale 2023 r. Pozwoli ona znacząco zwiększyć możliwości przyłączania odbiorców, zapewni wyższą niezawodność zasilania, a dzięki dobudowaniu nowej linii 110kV  zasilić kolejny, realizowany projekt. 

Drugą zakontraktowaną inwestycją jest budowa nowej stacji 110/15 kV Małopole wraz z linią 110kV, która połączy ją ze zmodernizowaną stacją 110/15 kV Wyszków. Stacja ma zapewnić odpowiednie moce w intensywnie rozwijających się gospodarczo gminach, położonych pomiędzy Radzyminem i Wyszkowem, szczególnie wzdłuż trasy S8. Znakomite skomunikowanie poprzez trasę szybkiego ruchu oraz dostępność terenów inwestycyjnych sprawiły, że wiele firm wybrało ten teren na budowę baz logistycznych czy zakładów produkcyjnych, a lista podmiotów zainteresowanych cały czas rośnie.

Na działkach wokół Radzymina powstają też nowe osiedla, oferujące atrakcyjne lokalizacje w połączeniu z dogodnym dojazdem do Warszawy – to także przekłada się na szybko zwiększające się zapotrzebowanie na moce przyłączeniowe. Dotychczas zasilanie tych terenów było realizowane poprzez ciągi SN ze stacji 110/15 kV Wyszków oraz 110/15kV Radzymin, jednak w związku z wyczerpywaniem możliwości oferowania nowych mocy oraz dla zapewnienia dalszego rozwoju regionu, PGE Dystrybucja zdecydowała o budowie dedykowanej stacji. Warto zaznaczyć, że już teraz suma złożonych warunków na zasilanie z nowo budowanego źródła mocy wynosi 25 MW.

Budowa stacji 110/15 kV Małopole będzie kosztowała blisko 23 mln zł, zgodnie z umową całość prac ma się zakończyć na początku 2024 r. Projekt obejmuje m.in. budowę napowietrznej rozdzielni 110 kV w dwusekcyjnym układzie H5, stanowisk transformatorów umożliwiających zastosowanie jednostek o mocy 40 MVA, rozdzielni SN, a także nowoczesnej telemechaniki obiektowej. Stacja będzie zasilana z dwutorowej linii WN Wyszków Radzymin.

– Obie inwestycje kompleksowo zapewnią moce przyłączeniowe na pożądanym poziomie, zarówno dla przemysłu i firm, jak i dla lokalnych mieszkańców. Dzięki nim zapewnimy na tych terenach niezawodne dostawy energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych – powiedział Sylwester Szczensnowicz, dyrektor generalny PGE Dystrybucji SA. Oddziału Warszawa.

Źródło: PGE

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę