Energa coraz bardziej zielonym sprzedawcą prądu

Energa coraz bardziej zielonym sprzedawcą prądu Canva

Z roku na rok rośnie udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, a sprzedawanej klientom przez Energę Obrót, spółkę zależną Energi z Grupy Orlen. W 2022 r. było to już ponad 40%, czyli o ponad 5 p.p. więcej niż rok wcześniej.

Ostatnio opublikowany został coroczny raport odnośnie do struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Energę Obrót. Najnowsze dane pokazują, że coraz więcej energii pochodzi ze źródeł OZE, m.in. z energii wiatrowej (prawie 23%), wodnej (prawie 5,5%) czy słonecznej (ponad 7%) – łącznie to 40,22% w strukturze paliw użytych do wytworzenia energii sprzedawanej przez spółkę. Jest to największy odsetek wśród czterech największych sprzedażowych spółek energetycznych. W 2021 r. udział procentowy energii odnawialnej sprzedawanej przez spółkę z Grupy Orlen wynosił 35,16%, a w 2020 r. – 32,69%.

Portfolio z ekoofertą 

Energa Obrót aktywnie dopasowuje swoją ofertę do trendów rynkowych, a także do potrzeb klientów. W portfelu spółki od 2021 r. jest oferta „Pakiet zielonej energii”, która ma na celu zachęcenie klientów indywidualnych do dbania o środowisko.

Decydując się na „Pakiet zielonej energii”, klient ma pewność, że wybiera prąd wolny od emisji gazów cieplarnianych, czyli w całości pozyskany przez elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne. Otrzymuje także certyfikat 100% zielonej energii na cały czas trwania oferty oraz pięć energooszczędnych żarówek.

W związku zieloną ofertą Energa Obrót będzie także sadzić las. Już niebawem pierwsze sadzonki drzew pojawią się w Borach Tucholskich, na terenie Nadleśnictwa Lipusz, które ucierpiało podczas nawałnicy w 2017 r.

Działania zgodne ze strategią 

Energa z Grupy Orlen, jako część koncernu multienergetycznego, prowadzi działania wpisujące się w zaktualizowaną pod koniec lutego Strategię Grupy Orlen do 2030, w której priorytetem są przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, nisko- i zeroemisyjnych. 

Warto dodać, że Energa jest jednym ze znaczących graczy w obszarze odnawialnych źródeł energii. Ok. 39% mocy zainstalowanej we wszystkich aktywach koncernu pochodzi z OZE. Grupa Energa rozwija też aktywnie ten obszar. W pierwszym półroczu tego roku uruchomione zostaną farmy fotowoltaiczne PV Wielbark (62 MW) oraz PV Gryf (ok.25 MW), a w planach jest m.in. budowa farmy PV Mitra (65 MW).

Źródło: Energa 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę