Zwycięzcy drugiej edycji konkursu Sustainability Impact Awards

Zwycięzcy drugiej edycji konkursu Schneider Electric Schneider Electric

Schneider Electric ogłosił globalnych zwycięzców najnowszej edycji konkursu Schneider Electric Sustainability Impact Awards. Zostali oni wyróżnieni za pionierskie działania na rzecz dekarbonizacji, zarówno w ramach swoich organizacji, jak i poza nimi. 
 

Przyznawane od 2022 roku nagrody honorują wkład ekosystemu partnerów Schneider w tworzenie bardziej zrównoważonego i opartego na elektryczności świata. W tym roku firma poszerzyła zakres kwalifikujących się organizacji o klientów i dostawców, a także partnerów handlowych. 

Uczestnicy konkursu zostali ocenieni pod kątem ich zintegrowanego podejścia do zrównoważonego rozwoju, wysiłków na rzecz elektryfikacji, redukcji zużycia energii oraz starań na rzecz tworzenia koncepcji Elektryczności 4.0 poprzez działania w zakresie opracowywania strategii, cyfryzacji i dekarbonizacji. 

Obejmują one poprawę efektywności energetycznej oraz wdrażanie narzędzi i technologii cyfrowych, a także inne przykłady wpływu i innowacji. Kryteria wyboru obejmowały również starania na rzecz osiągnięcia celów zerowej emisji poprzez elektryfikację i cyfryzację operacji. 

Sustainability Impact Awards to projekt, którego celem jest podkreślenie cennego wkładu naszych klientów i partnerów na całym świecie w dekarbonizację. Niezwykle ważne jest, abyśmy współpracowali, aby osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Cenimy możliwość uczenia się od siebie nawzajem. Rozszerzając w tym roku formułę konkursu o nagrody dla partnerów, klientów i dostawców, mamy nadzieję, że historie ich sukcesu posłużą jako inspiracja dla organizacji, które rozpoczynają swoją podróż w kierunku dekarbonizacji. Gratuluję zwycięzcom i dziękuję za ich wyjątkowe zaangażowanie – mówi Rohan Kelkar, wiceprezes Schneider Electric odpowiedzialny za pion Power Products.

Zwycięzcy Sustainability Impact Awards 2023 

Nagrodzeni za wpływ na swoje przedsiębiorstwo

 • Nowa siedziba BlackRock w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku jest przykładem realizacji celów firmy w zakresie zrównoważonej działalności, z najlepszą w swojej klasie efektywnością energetyczną, zmniejszonym wpływem na środowisko i zdrowym otoczeniem wewnętrznym dla pracowników. 
 • CapitaLand w Indiach przygotowała swoje nieruchomości na wyzwania przyszłości, zabezpieczając się m.in. przed zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Wdrażając inteligentne i zrównoważone zarządzanie wodą i energią, firma osiągnęła 20% redukcję emisji dwutlenku węgla od 2019 roku.
 • Japońska firma FCOM skutecznie obniżyła współczynnik PUE (Power Usage Effectiveness) z 2,6 do 1,24 poprzez wdrożenie innowacji zmniejszających zużycie energii i poprawiających wydajność operacyjną. Wykorzystanie lokalnej energii odnawialnej przyczynia się do ograniczenia emisji CO2, obejmując także plany dotyczące uruchomienia inteligentnej sieci w przyszłości. Firma posiada nawet własny las o powierzchni 44,5 ha, w którym pracownicy sadzą i pielęgnują drzewa. 
 • Uniwersytet Nowej Południowej Walii w Australii współpracuje z partnerami w celu realizacji planu zrównoważonego rozwoju, aby zmniejszyć swój ślad środowiskowy i pozycjonować się jako lider w tym obszarze. Innowacyjna umowa zakupu energii słonecznej (PPA) w ciągu 15 lat obowiązywania pomoże w osiągnięciu zerowej emisji i zaoszczędzeniu około 1,25 miliona ton emisji gazów cieplarnianych (GHG). 
 • Grupa VELUX w Danii zleciła Schneider Electric usługi doradcze, aby zidentyfikować i opracować inicjatywy wspierające cele VELUX Carbon Neutral 2030 w zakresie emisji zakresu 1 i 2. Od 2023 r. 100% energii zużywanej przez VELUX pochodzi ze źródeł odnawialnych (wzrost z 98,2% w 2022 r.).

Nagrodzeni za wpływ na swoich klientów

 • Markit Holding AS (Polska) wspiera inicjatywy, takie jak projekty ponownego zalesiania, optymalizacja logistyki ostatniej mili, kompleksowe oceny cyklu życia zakupów IT i modernizacje sprzętu w celu zmniejszenia śladu węglowego. Ekologiczne filtry wdrożone w ramach marketplace’u Markit dają klientom łatwy dostęp do szerokiej gamy certyfikowanych, zrównoważonych produktów. Przekłada się to nie tylko na zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, ale także sprzyja efektywności kosztowej, wzmacnia praktyki z obszaru zrównoważonego rozwoju oraz jest korzystne dla środowiska.
 • Hiszpańska firma Acciona współpracowała w ostatnich latach ze Schneider Electric w celu ulepszenia swoich aktywów w sektorze wodnym przy użyciu technologii, takich jak system zarządzania zakładem z oprogramowaniem AVEVA i integracją IoT. Globalna wiedza i doświadczenie Acciony w połączeniu z ekosystemem partnerów (w tym Schneider Electric jako ważnym partnerem technologicznym) umożliwia CECOA (Centrum Koordynacji Operacji Wodnych) bezpieczne połączenie z infrastrukturą wodną za pomocą danych w czasie rzeczywistym. Ten wgląd napędza optymalizację i wydajność, gwarantując zrównoważone zarządzanie cennym zasobem, jakim jest woda.
 • Firma Enterprise Automation ze Stanów Zjednoczonych zmodernizowała zakład uzdatniania wody, co pozwoliło zaoszczędzić 275 000 USD na kosztach środków chemicznych. Konserwacja oparta na analizie stanu technicznego i modernizacji zasobów poprawiła wydajność i zmniejszyła emisje, jednocześnie wspierając wdrażanie rozwiązań w zakresie magazynowania energii. 
 • Paragon w Egipcie wykorzystuje scentralizowane zarządzanie danymi użytkowymi i pomiary obciążenia energetycznego do monitorowania wydajności. Zużycie energii zmniejszyło się o 15%, a 6% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zużycie wody również spadło o 15% dzięki wdrożeniu systemu wykorzystującego szarą wodę. W efekcie podjętych działań zmniejszono emisję CO2 o 1 092 tony.
 • TecnoService we Włoszech nawiązał współpracę z 13 szpitalami w Toskanii w celu zwiększenia efektywności energetycznej i operacyjnej tych obiektów. Dzięki cyfryzacji instalacji mechanicznych i elektrycznych oraz zintegrowaniu ich z EcoStruxure Building emisja CO2 została zmniejszona o 41%. Projekt przyniósł oszczędności energii odpowiadające 3 887 TEP (tonom ekwiwalentu ropy naftowej) i przełożył się na pozytywny wpływ na środowisko, zmniejszając ślad węglowy z 20 448 ton do 12 005 ton ekwiwalentu CO2.

Wyróżnienie za wpływ na swoje przedsiębiorstwo w kategorii dużych i średnich dostawców

 • SAA AB Engineering w Indiach od 2019 r. zajmuje się zarówno efektywnością energetyczną, jak i wdrażaniem zielonej energii. Jako jeden z tysiąca najlepszych dostawców uczestniczących w projekcie Zero Carbon Project Schneider Electric, firma zwiększyła zużycie energii odnawialnej do 59% i zmniejszyła intensywność emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 48,5%.
 • Henkel z Niemiec postrzega zrównoważony rozwój jako ciągłe dążenie do postępu poprzez skoncentrowanie się na trzech obszarach: produktach, ludziach i partnerstwach. Henkel jest zaangażowany w osiągnięcie globalnego celu 1,5° wyznaczonego w ramach Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Firma wyznaczyła ambitne cele własne w zakresie redukcji emisji, które mają przynieść pozytywne skutki dla klimatu we wszystkich zakładach produkcyjnych do 2030 roku. Aby to osiągnąć, Henkel ściśle współpracuje ze Schneider Electric w zakresie oprogramowania, narzędzi i doradztwa.

 Źródło: Schneider Electric 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę