Oprogramowanie z rozwiązaniem WebLytics

Oprogramowanie z rozwiązaniem WebLytics OnRobot

OnRobot, One Stop Shop dla zrobotyzowanych aplikacji współpracujących, debiutuje ze swoim oprogramowaniem WebLytics – unikatowym rozwiązaniem monitorowania produkcji, diagnostyki urządzeń i analizy danych, zaprojektowanym w celu zwiększenia wydajności i zminimalizowania czasu przestojów.

WebLytics umożliwia monitorowanie wydajności wielu aplikacji współpracujących jednocześnie i w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie gromadzi dane zarówno z robotów, jak i narzędzi i przekształca je w łatwą do zrozumienia, zwizualizowaną na poziomie urządzenia i aplikacji, informację.

Wprowadzenie WebLytics jest przełomowym wydarzeniem dla OnRobot, naszych klientów oraz globalnej sieci integratorów – powiedział Enrico KrogIversen, CEO, OnRobot. – WebLytics jest pierwszym oprogramowaniem zapewniającym skoncentrowane na aplikacji dane w czasie rzeczywistym dla aplikacji współpracujących w ramach wielu marek robotów. WebLytics, jako nasze pierwsze rozwiązanie w obszarze softwaru, jest początkiem drogi firmy OnRobot w tworzeniu oprogramowania dla robotów i uzupełnia naszą wizję zapewnienia kompleksowych rozwiązań dla aplikacji współpracujących w jednym miejscu – włączając w to zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie.

Dla użytkowników końcowych i integratorów WebLytics oznacza nie tylko wyeliminowanie konieczności ręcznego gromadzenia danych – zapewnia rzeczywisty wgląd w działanie aplikacji współpracującej, oferując diagnostykę urządzenia na żywo, alarmy oraz zapobiegawcze środki konserwacji, aby do minimum ograniczyć kosztowne przestoje stanowisk zrobotyzowanych. Integrując uznany na całym świecie standard przemysłowy OEE (Overall Equipment Effectiveness), WebLytics identyfikuje trendy na stanowisku zrobotyzowanym w czasie rzeczywistym, w tym: schematy wartości szczytowe i zakłócenia w wydajności aplikacji. OEE mierzy procent czasu produkcji, który jest naprawdę produktywny – wynik 100% oznacza, że aplikacja współpracująca produkuje tylko dobre części, tak szybko, jak to możliwe i bez przestojów. WebLytics, wykorzystując miary OEE, może ustalić, czy proces produkcji przebiega w optymalnym tempie, oraz może monitorować i analizować jakość cykli aplikacji – i dzięki temu dostarczać informacji kluczowych dla producentów, niezależnie od skali produkcji.

WebLytics może dostarczać informacje dotyczące eksploatacji ramienia robota i narzędzi OnRobot, takich jak: chwytaki, kamery wizyjne i czujniki, a także raportować liczbę zainicjowanych zatrzymań bezpieczeństwa oraz liczbę cykli chwytania wykonanych podczas działania aplikacji. Gdy na stanowisku robotycznym dokonywane są zmiany, takie jak dostosowanie prędkości robota lub ustawień chwytaka, WebLytics może również automatycznie raportować wpływ tych zmian na wydajność aplikacji. Jeśli po wdrożeniu w aplikacji współpracującej występują anomalie, WebLyticsumożliwia użytkownikom analizę danych zebranych bezpośrednio z robota lub robotów i narzędzi oraz raportuje własne ustalenia za pomocą konfigurowalnych pulpitów.

Grafika

W świecie, który szybko się zmienia, czas ma ogromne znaczenie. W aplikacjach, w których długość trwania cyklu jest znacząca, WebLytics pomaga zidentyfikować drobne błędy, które ją wydłużają. – powiedział Laszlo Papp, product manager & sales engineer w Wamatec Hungary, który testował WebLytics w aplikacjach obsługi maszyn, pick&place oraz paletyzowania. – WebLytics może również zaoszczędzić dużo czasu całego zespołu dzięki łatwemu planowaniu konserwacji i zmian w produkcie. Moja ulubiona funkcja to panel – WebLytics pozwala monitorować wszystkie moje aplikacje, coboty, roboty i narzędzia na jednej platformie, która pokazuje dane w czasie rzeczywistym na jednym obrazie.WebLytics sprawia, że optymalizacja wszystkich aplikacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

WebLytics jest kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi robotami współpracującymi, lekkimi robotami przemysłowymi oraz ze wszystkimi narzędziami firmy OnRobot. Dodatkowo można go rozbudować, jest więc gotowy na przyszłość i pojawianie się nowych robotów i narzędzi. Dostęp do WebLytics jest zapewniony przez bezpieczny, intuicyjny, oparty na przeglądarce interfejs użytkownika, który wyświetla mierniki OEE i zdefiniowane przez użytkownika KPI poprzez konfigurowalne pulpity, zapewniające natychmiastowy i przejrzysty wgląd w działanie aplikacji w czasie rzeczywistym oraz dane historyczne. Serwer WebLytics może być wdrożony do lokalnej sieci hali produkcyjnej lub dodany do sieci wirtualnej, która łączy się ze stanowiskiem robotycznym.Zebrane dane są przechowywane lokalnie na serwerze WebLytics, podczas gdy wbudowany serwer WebLytics jest zawsze dostępny z sieci hali produkcyjnej lub z dowolnego miejsca na świecie poprzez bezpieczne połączenie HTTPS.

WebLytics jest nie tylko potężnym urządzeniem dla użytkowników końcowych, ale także tworzy nowe możliwości przychodów dla integratorów systemów, dostarczając im oprogramowanie potrzebne, by zaoferować klientom umowy serwisowe, czy też optymalizację stanowisk robotycznych.

Źródło: OnRobot
 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę