ML System ze wzrostem sprzedaży o prawie 50% w 2022 r.

ML System ze wzrostem sprzedaży o prawie 50% w 2022 r. Canva

Grupa ML System zgodnie z szacunkowymi, niezaudytowanymi danymi wypracowała w 2022 r. 281,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 49%. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 37 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 39,3%. W analizowanym okresie wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 49,8%, do 36,5 mln zł.

– Konsekwentnie realizujemy założenia strategii, osiągając coraz wyższe przychody ze sprzedaży, a 2022 r. był pod tym względem rekordowy. Historycznie wysokie wartości osiągnęliśmy także na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, jak i EBITDA. Ambitne cele strategiczne realizujemy pomimo wymagającego otoczenia zewnętrznego. Zarówno branża fotowoltaiczna, jak i budowlana odnotowują aktualnie spadki, co jest konsekwencją opóźnienia w uruchomieniu środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2021–2027 oraz konfliktu na Ukrainie, którego następstwem jest m.in. zmniejszona dostępność komponentów, a dalej wzrost cen materiałów i ich logistyki. Od początku działalności pracujemy nad niezależnością w pełnym łańcuchu dostaw oraz własnymi technologiami, np. nanotechnologią kwantową, ogniwami tandemowymi lub wielozłączowymi, dlatego uważamy, że w szerszym horyzoncie czasowym aktualne ograniczenia przełożą się na wzrost ekspozycji naszych rozwiązań na rynku – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

– Z kwartału na kwartał rośnie udział wysokomarżowych produktów, w tym objętych strategią „nowej ery kwantowej” w naszym portfolio sprzedażowym – oczekujemy, że trend ten będzie kontynuowany także w roku bieżącym. Widzimy obiecujące perspektywy wzrostu zarówno w segmencie BIPV, jak i fotowoltaiki klasycznej – w szczególności dla odbiorców reprezentujących sektor energetyki zawodowej i MŚP. Stale umacniamy naszą pozycję na rynkach zagranicznych, zwiększając obszar ekspansji o kolejne kierunki – w ostatnich miesiącach pojawiliśmy się na rynku litewskim i węgierskim – dodaje Dawid Cycoń.

W 2022 r. ML System wykazała szacowany skonsolidowany zysk netto w kwocie 0,2 mln zł wobec zysku netto 1,7 mln zł w 2021 r. Jest to konsekwencja wyższych kosztów amortyzacji o 9,4 mln zł w ujęciu rok do roku oraz wzrostu o ponad 5 mln zł kosztów finansowych w porównaniu z 2021 r.

Spółka nieprzerwanie rozwija portfolio produktów w oparciu o silne kompetencje B+R. W grudniu 2022 r. podpisała umowę z PARP w zakresie dofinansowania w wysokości 10 mln zł projektu tzw. „fotowoltaicznej dachówki” dedykowanej m.in. modernizowanym obiektom zabytkowym. Liczba projektów koncentrujących się na zwiększeniu efektywności energetycznej takich budynków powinna w kolejnych latach rosnąć za sprawą europejskiej strategii „fala renowacji”. Ponadto, w styczniu 2023 r. firma otrzymała kolejne dwa patenty, które chronią jej know-how w zakresie produkcji innowacyjnych szyb zespolonych. Aktualnie ML System ma 16 patentów, a sześć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 r. spółka planuje opublikować 31 marca 2023 r.

Źródło: ML System

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę