Lepsza pozycja Energi w ratingu ESG Vigeo Eiris

Grupa Energa

Aż 42 punkty zostało przyznane Energii w ratingu agencji Vigeo Eiris za działania w obszarach: społecznym, środowiskowym i ładu organizacyjnego. Wysoka ocena podnosi wiarygodność Grupy Energa wśród instytucji finansowych i wpływa na koszt obsługi „zielonego kredytu”.

Na początku marca 2020 r. międzynarodowa agencja Vigeo Eiris – spółka zależna agencji Moody’s, ogłosiła swój rating. Instytucja specjalizuje się w ocenach przedsiębiorstw według kryteriów społecznych i środowiskowych, jak również specyfikacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Grupa Energa znalazła się na 41 pozycji wśród 66 przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego i gazu.

Uzyskanie tak dobrej punktacji w ratingu Vigeo Eiris, instytucji poważanej zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach finansowych, to dla nas duże osiągniecie. Potwierdza nie tylko naszą wiarygodność wśród instytucji finansowych, ale jest także dowodem na to, że nasze działania w obszarze odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju spotkały się z powszechnym uznaniem – ocenia Marek Kasicki, wiceprezes zarządu Energi. – Ma to dla nas szczególne znaczenie. Utwierdza nas, że nasza strategia, nastawiona na kwestie środowiskowe, partnerskie relacje z klientami, lokalnymi społecznościami, a także pracownikami idzie w dobrym kierunku.

Reklama

Wysokie oceny za strategię środowiskową

Agencja oceniła Energę w trzech obszarach, tj. ochrony środowiska, ładu organizacyjnego i działalności społecznej. Najwyższą ocenę, powyżej średniej, Grupa otrzymała aż za trzy składowe dotyczące ochrony środowiska. Doceniono tu wprowadzenie w kluczowych spółkach zintegrowanego systemu ekozarządzania i audytu EMAS, a także strategię środowiskową i wydajne gospodarowanie surowcami, już od etapu projektowania poprzez produkcję, konsumpcję aż do zbierania i zagospodarowania odpadów, a także działania na rzecz ochrony fauny i flory oraz utrzymania stabilności ekosystemów i zachowanie różnorodności biologicznej.

Wysoko oceniony został też prowadzony przez spółki Grupy Energa dialog społeczny z interesariuszami przy realizowanych procesach inwestycyjnych i przy przygotowaniu raportu CSR. Równie wysoko, powyżej średniej w sektorze oceniono troskę o prawa człowieka. Dobrą pozycję przyniosły Enerdze stosowane mechanizmy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz kodeks etyki, system zarządzania zgodnością, a także wysoka ocena jakości pracy, uwzględniająca wdrożenie elastycznego czasu pracy i możliwości pracy w domu.

Najwyższa ocenę wśród polskich firm z sektora energii Energa otrzymała za proaktywną współpracę z Vigeo Eiris. Spółka zapewniła agencji aż 79% wymaganych informacji. Oceniono nie tylko informacje zawarte w kwestionariuszach, ale i publicznie dostępne.

Reklama

Krajowy lider w finansowaniu powiązanym z ESG

Od ostatniego ratingu ocena wystawiona naszej spółce wzrosła aż o 9 punktów. Po raz pierwszy w historii Grupy rating ESG może mieć wpływ na wymierne korzyści dla Grupy Energa, gdyż wysokość marży kredytowej pozyskanego finansowania jest powiązana z poziomem ratingu – podsumowuje Marek Kasicki, wiceprezes Zarządu Energi ds. finansowych.

Źródło: Grupa Energa

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę