Advanced Machine Engineering – nowe rozwiązanie Siemens dla branży maszyn przemysłowych

Siemens Advanced Machine Engineering to nowe rozwiązanie dla brażny maszyn przemysłowych. Odpowiada na wyzwania stojące przed producentami maszyn, które są związane z coraz większym stopniem złożoności konstrukcji i coraz krótszym czasem dostawy.Pozwala konstruktorom maszyn na wdrożenie procesu projektowania modułowego, co niesie korzyści w postaci zwiększonej elastyczności projektu oraz możliwości ponownego wykorzystania danych.

Rozwiązanie Advanced Machine Engineering to platforma łącząca dane inżynieryjne z zakresu mechaniki, elektryki i oprogramowania. Daje inżynierom dostęp do w pełni cyfrowego prototypu lub też cyfrowego bliźniaka, który można poddawać wirtualnym testom przez cały okres trwania cyklu rozwojowego. Utworzenie tego rodzaju platformy inżynieryjnej może rozszerzyć zakres współpracy i skrócić czas opracowywania produktu, zmniejszyć ryzyko i koszty w zakresie dostaw, pozwalając tym samym na zwiększenie satysfakcji klienta płynącej z wdrożenia i instalacji produktu.

– Dzięki tej technologii klienci mogą dostarczać wytwarzane przez nich maszyny szybciej, stosując automatyczne rozwiązania o wyższej jakości – mówi Thomas Strigl, kierownik ds. rozwoju działalności, EDAG Production Solutions. – Przykładowo, możliwe będzie skrócenie czasu przekazania rzeczywistej maszyny do eksploatacji o jedną trzecią.

Nowe rozwiązanie Siemens Advanced Machine Engineering umożliwia klientom równoległe opracowywanie produktów i zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw w sposób poprawiający wstępną jakość przy montażu. Podejście to może oznaczać krótszy czas opracowania produktu, mniejsze zapasy komponentów oraz możliwość zintegrowania szerszego zakresu funkcji maszyny.

Rozwiązanie Advanced Machine Engineering wykorzystuje projekt mechatroniczny, co zapewnia ramy równoległej współpracy dla obszarów mechaniki, elektryki i automatyki. Ustanawiając wspólny język pomiędzy dyscyplinami lub wprowadzając cyfrowy wątek, od najwcześniejszych etapów rozwoju produktu możliwa jest równoległa współpraca, dająca możliwość ponownego wykorzystania istniejących projektów. Na przykład: projektanci mechaniki mogą używać modeli koncepcyjnych do szczegółowego projektowania; projektanci elektryki mogą użyć danych modelu do wybrania najlepszych czujników i siłowników dla każdego urządzenia; a projektanci automatyki mogą używać systemów CAM oraz operacyjnych danych sekwencyjnych modeli do tworzenia oprogramowania. Korzystanie z tego oprogramowania może zmniejszyć liczbę fizycznych prototypów, które są niezbędne w procesie opracowywania produktu, tym samym skracając czas opracowania produktu i jego wprowadzenia na rynek.

Mechatronic Concept Designer

Zmniejszenie liczby fizycznych prototypów oraz redukcja związanych z nimi kosztów osiągana jest poprzez korzystanie z kompletnych cyfrowych bliźniaków maszyn, które można obecnie tworzyć w celu projektowania, testowania i oddawania do eksploatacji nowych produktów. Korzystając z kompleksowych rozwiązań Siemens dla branż cyfrowych, można szybko tworzyć koncepcje projektowe, a oprogramowanie ma możliwość symulacji wpływu zmiennych, takich jak grawitacja, tarcie czy sprawność instalacji elektrycznych, płynów czy pneumatyki. Wdrażanie cyfrowych bliźniaków na rzecz wirtualnego oddawania do eksploatacji tworzy skuteczny cykl rozwoju produktów, umożliwiający przeprowadzanie testów przed faktycznym wytworzeniem produktu. Wcześniejsza identyfikacja problemów w cyklu rozwojowym może zapobiec występowaniu kosztownych opóźnień na etapie wdrażania lub później.

Nowe branżowe rozwiązanie Siemens Advanced Machine Engineering może skutecznie zarządzać skomplikowanymi procesami i kontrolować koszty, jednocześnie przyśpieszając gotowość do wprowadzenia produktu na rynek oraz skracając okres nabierania wartości przez produkt, twierdzi Rahul Garg, Globalny Dyrektor Zarządzający w Siemens PLM Software, dział Maszyny przemysłowe i sprzęt ciężki. – Dzięki korzystaniu z naszego oprogramowania firmy mogą optymalizować iteracyjne projekty systemów, a także gromadzić i ponownie wykorzystywać wiedzę i najlepsze praktyki w celu tworzenia innowacyjnego, modułowego podejścia do projektowania maszyn oraz dostarczania najbardziej zaawansowanych konstrukcji na dzisiejszym rynku.

Źródło: Siemens

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę