10 błędów popełnianych przy pomiarach elektrycznych

Fluke

Osoby pracujące przy instalacjach elektrycznych szybko nabierają dobrego zwyczaju ostrożnego traktowania wszystkich elementów, które mogą znajdować się pod napięciem, jednak działając w pośpiechu każdy z nas może popełnić nieoczywiste pomyłki. Przedstawiamy krótką listę czego nie należy robić podczas wykonywania pomiarów elektrycznych.

1. Zastępowanie oryginalnego bezpiecznika tańszym zamiennikiem. Multimetry cyfrowe zgodne z aktualnymi normami są wyposażone w wysokoenergetyczny bezpiecznik, który ma przerwać obwód, zanim przeciążenie dotrze do ręki użytkownika. W miernikach często używany jest specjalny bezpiecznik wypełniony piaskiem tłumiącym łuk powstający wewnątrz obudowy bezpiecznika. Bezpiecznik ten można zastąpić tylko takim samym, autoryzowanym bezpiecznikiem.

2. Użycie kawałka drutu lub metalu zamiast bezpiecznika. Być może umożliwia to dalszą pracę, jeśli nie ma pod ręką zapasowego bezpiecznika, ale z pewnością nie chroni użytkownika przed przepięciem. 

3. Użycie przyrządu pomiarowego nieodpowiedniego do danego zadania. Należy upewnić się, że używany przyrząd ma kategorię pomiarową odpowiednią do wykonywanego zadania, nawet jeśli oznacza to konieczność zmiany multimetru cyfrowego podczas pracy.

4. Zakup najtańszego multimetru. Jeśli to najtańsze urządzenie nie jest tak naprawdę wyposażone w zabezpieczenia, o których informuje jego ulotka, użytkownik może stać się ofiarą wypadku. Należy sprawdzić, czy urządzenie posiada oznaczenia laboratoryjnych testów zgodności z normami wykonanych przez niezależne organizacje, takie jak CSA lub UL.

5. Rezygnacja ze środków ochrony osobistej. Okulary są nazywane „ochronnymi” nie bez przyczyny. Wyjmij je z futerału i załóż. To samo dotyczy narzędzi i rękawic z odpowiednią izolacją, ochronników słuchu, osłony twarzy/przyłbicy oraz odzieży odpornej na działanie łuku elektrycznego.

6. Praca pod napięciem. Jeśli jest to możliwe, wyłącz zasilanie obwodu i przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że nie znajduje się on pod napięciem. Jeśli konieczna jest praca na obwodzie pod napięciem, upewnij się, że wykonano analizę ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego, skorzystaj z tabeli NFPA 70E H.3(b) w celu dobrania odpowiednich środków ochrony osobistej i sprawdź najpierw działanie narzędzia pomiarowego na znanym źródle napięcia.

7. Nieprzestrzeganie procedur blokowania i oznaczania. Procedury blokowania i oznaczania mają na celu ochronę przed potencjalnie śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym — nie ryzykuj włączenia zasilania obwodu, na którym pracujesz, przez osobę postronną.

8. Wykonywanie w trakcie pomiarów wielu czynności naraz. Podczas pracy z obwodami pod napięciem nie należy trzymać miernika w jednej ręce i wykonywać testów drugą ręką — w przypadku stanów nieustalonych może to spowodować powstanie ścieżki do ziemi prowadzącej przez Twoje serce. Nie należy trzymać miernika w rękach — można go zawiesić, położyć lub używać odczytu bezprzewodowego tak, aby odczyty były dostępne na poziomie oczu. W celu uziemienia należy użyć zacisku krokodylkowego i używać tylko jednej ręki do testowania przewodnika pod napięciem.

Czytaj też: Testery pętli prądowej

9. Zaniedbywanie przewodów pomiarowych. Przewody pomiarowe są ważnym elementem decydującym o bezpieczeństwie użytkowania multimetrów cyfrowych. Należy upewnić się, że przewody pomiarowe są odpowiednie do kategorii pomiarowej wymaganej dla danego zadania. Warto wybierać przewody pomiarowe w podwójnej izolacji, z osłoniętymi złączami wejściowymi i sondami pomiarowymi z osłonami na palce o antypoślizgowej powierzchni. Przed użyciem przewodów pomiarowych należy je przetestować przy użyciu znanego źródła napięcia. Można rozważyć użycie przewodów z regulowanymi osłonami. Dostępne są nawet przewody z wbudowanymi bezpiecznikami!

10. Ciągłe korzystanie ze starego narzędzia diagnostycznego. Najnowsze narzędzia pomiarowe są wyposażone w zabezpieczenia, o których nawet nie słyszano jeszcze kilka lat temu. Funkcje te są warte poniesienia ceny wymiany przyrządu na nowszy, która jest o wiele niższa od ceny pobytu na oddziale ratunkowym. Na przykład nowe normy określają, że w środowisku kategorii CAT III/IV długość metalowej końcówki sondy pomiarowej nie może być większa niż 4 mm.

Źródło: Fluke

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę