Repozytorium Robotyki, czyli bezpłatny dostęp do wiedzy z obszaru automatyki i robotyki

Repozytorium Robotyki, czyli bezpłatny dostęp do wiedzy PIAP

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP opracował Repozytorium Robotyki, które może stanowić wsparcie zarówno dla świata przemysłu, jak i nauki. Głównym celem tego opracowania jest zapewnienie dostępu do wiedzy o zdobyczach techniki – zarówno historycznych, jak i najnowszych – z zakresu szeroko rozumianej automatyki i robotyki. Dzięki temu to unikatowe kompendium może przyczynić się do rozwoju nauki i zwiększenia innowacyjności polskiego przemysłu.

W Repozytorium Robotyki, które jest dostępne powszechnie i bezpłatnie, w zdigitalizowanej formie udostępnione są zgromadzone w Łukasiewicz – PIAP prace naukowe, badawcze i rozwojowe z zakresu robotyki, a także obszarów pokrewnych, takich jak automatyka, pomiary, sztuczna inteligencja, rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie mobilne itp. Korzystający z repozytorium mają również dostęp do raportów z badań, czasopism, opisów projektów urządzeń i elementów robotycznych, a ponadto do bogatych zasobów biblioteki instytutu Łukasiewicz – PIAP.

Doświadczenie w dziedzinie szeroko rozumianej robotyki gromadzimy od ponad 50 lat. Prowadzone w tym czasie prace, podobnie jak gromadzone biuletyny oraz czasopisma naukowe i branżowe, były skrupulatnie archiwizowane, ale przechowywane w dużej mierze w formie drukowanej. To znacznie utrudnia ich znajdowanie i ogranicza możliwości korzystania z tych zasobów. Dzięki repozytorium zyskają one drugie życie, tym razem w obiegu cyfrowym i otwartym dla wszystkich zainteresowanych – mówi dr inż. Małgorzata Kaliczyńska, kierownik projektu.

Wsparcie innowacyjności

Łukasiewicz – PIAP może pochwalić się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, a także w tworzeniu rozwiązań z zakresu szeroko pojętej robotyki i wdrażaniu ich w różnych gałęziach przemysłu. Wśród obszarów działań instytutu jest automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych i fabryk, produkcja robotów mobilnych, antyterrorystycznych i rehabilitacyjnych, tworzenie rozwiązań z zakresu druku 3D i technologii kosmicznych. Dzięki tak szerokiemu spektrum działania instytutu Repozytorium Robotyki ma unikalną wartość historyczną, a jednocześnie pośrednio może przysłużyć się dalszemu rozwojowi robotyki w Polsce.

Polska wciąż ma wiele do nadrobienia w obszarze robotyzacji. Mamy ambicję wpłynąć na zmianę tego stanu. Udostępnianie wiedzy o najnowszych zdobyczach techniki z zakresu automatyki i robotyki oraz jej świadome wykorzystanie na liniach produkcyjnych powinno przyczynić się do zwiększenia innowacyjności polskiego przemysłu. Udostępnimy zarówno wiedzę z początków rozwoju robotyki, jak i tę najnowszą. Internauci, korzystając z zasobów repozytorium, będą więc mogli analizować rozwój techniki – podkreśla dr inż. Małgorzata Kaliczyńska.

Połączenie przeszłości z teraźniejszością

Ideą, która przyświeca pracom nad repozytorium, jest połączenie przeszłości z teraźniejszością. To sprawia, że jest ono źródłem wiedzy nie tylko o osiągnięciach archiwalnych, ale także bieżących – będzie bowiem stale aktualizowane i wzbogacane o kolejne zasoby.

Jak stwierdza dr inż. Małgorzata Kaliczyńska: – Obserwując tempo, w jakim ewoluuje technologia IT, i możliwości, jakie daje internet, nie można dokładnie przewidzieć, co przyniosą kolejne dwa czy trzy lata. Pewne jest jednak, że możemy spodziewać się dalszego dynamicznego rozwoju na polu robotyki i dziedzin pokrewnych. Z tego względu planujemy modyfikowanie i rozbudowywanie portalu, który udostępnia zasoby bazy wiedzy zgodnie ze zmieniającą się rzeczywistością.

logotypy FE, RP i UE

Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 – Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki).

Artykuł sponsorowany PIAP