„Zobacz to, czego nie możesz usłyszeć” – jeszcze dokładniej

Precyzyjna kamera akustyczna Fluke ii910 Fluke

Seria kamer akustycznych Fluke™ ii9XX została właśnie rozszerzona o model ii910 – precyzyjną kamerę akustyczną. Zachowując niemal niezmienioną formę względem doskonale przyjętej kamery akustycznej Fluke™ ii900, znacznie rozszerzono jej możliwości detekcji wycieków sprężonych gazów, poprawiając czułość i zasięg. Skupiono się także na możliwości skutecznego wykrywania wyładowań niezupełnych z bezpiecznej odległości nawet do 120 m, jako źródła informacji używając ultradźwięków generowanych przez wyładowania.

Systematyczna proaktywna diagnostyka z Fluke ii910 zapewnia: 
    • Możliwość przeprowadzania inspekcji pod kątem wycieków/wyładowań bez wstrzymywania produkcji/planowanych przestojów;
    • Oszczędność energii, czasu i zasobów ludzkich i wysoki ROI – oszczędź nawet do 30% energii elektrycznej zużywanej przez kompresory w przypadku nieszczelności w instalacjach sprężonego gazów;
    • Wykrywanie, identyfikację i kwantyfikację problemów z wyładowaniami niezupełnymi przed wystąpieniem katastrofalnych skutków, gwarancję ciągłości pracy oraz tworzenie łatwych do interpretacji raportów;
    • Bezpieczeństwo personelu obsługującego urządzenie dzięki zachowaniu bezpiecznej odległości oraz brak konieczności zatrudniania firm zewnętrznych - dokonuj inspekcji wycieków i wyładowań samodzielnie, bez specjalnych szkoleń i certyfikacji dla personelu.

Jakie rozwiązania stoją za tymi produktami?

Wyładowania niezupełne i ich detekcja

Straty energii, uciążliwy hałas, emisja szkodliwych dla człowieka ozonu i tlenków azotu, korozja, drzewienie, erozja izolacji i ostatecznie całkowita degradacja osprzętu izolacyjnego lub uszkodzenie urządzeń elektrotechnicznych – szkodliwość występowania wyładowań niezupełnych jest niezwykle wysoka; dodatkowo bardzo często rozwijają się one niemal niezauważalnie. 

przykłady wyładowań niezupełnych

Klasyczne, konwencjonalne metody detekcji wyładowań dzielą się na dwie grupy: 
    • Metody inwazyjne –związane z koniecznością odłączenia badanego elementu oraz bezpośredniego połączenia przyrządu pomiarowego;
    • Metody nieinwazyjne – bazujące na pomiarach emitowanych przez wyładowania fal elektromagnetycznych (cieplnych, świetlnych (głównie UV), radiowych), fal dźwiękowych (dźwięków słyszalnych i ultradźwiękowych) oraz emisję gazów (głównie ozonu).

Problemem metod inwazyjnych jest pracochłonność procesu oraz ryzyko związane z odłączaniem i przyłączaniem badanego elementu i używaniem wysokich napięć pomiarowych. Metody nieinwazyjne oferują znacznie bardziej bezpieczną, szybką i wygodną możliwość detekcji wyładowań niezupełnych, gdyż nie ma potrzeby odłączania badanego elementu od sieci. Problemem metod konwencjonalnych (najczęściej bazujących na metodzie ultradźwiękowej, UV lub elektromagnetycznej) jest skomplikowane oprzyrządowanie, wymagające doświadczenia, szkoleń i certyfikacji; a także wysokie nakłady inwestycyjne.

Technologia SoundSight™

Odpowiedzią firmy Fluke™ na opisane wcześniej wyzwania, trudności i ograniczenia jest zastosowanie znanej z kamery Fluke ii900 technologii SoundSight™, wraz ze zwiększeniem czułości i zasięgu detekcji. Kluczowym założeniem przy projektowaniu serii ii9XX było bezpieczeństwo operatora – zarówno przy detekcji wycieków gazu, jak i wyładowań niezupełnych możemy liczyć na precyzyjne wskazanie źródeł problemu z bezpiecznej odległości. Dodatkowo, intuicyjny interfejs i uproszczona obsługa pozwalają na pracę z urządzeniem bez wcześniejszego doświadczenia czy certyfikacji (wymaganych w przypadku badań UV lub ultradźwiękowych); zaś graficzna prezentacja wyników naniesiona na obraz światła widzialnego upraszcza interpretację obserwowanych zjawisk na jasnym, 7-calowym wyświetlaczu dotykowym.

kamera akustyczna Fluke ii910

 

kamera akustyczna Fluke ii910

 

W stosunku do ii900 zwiększony został także zakres detekcji – w ii910 mamy do dyspozycji w pełni skalowalny zakres od 2 do 100 kHz, co w połączeniu ze zwiększeniem czułości znacznie zwiększa możliwości kamery oraz skraca czas inspekcji. Szerokie pole widzenia daje nam dodatkowo możliwość szybkiego „skanowania” dużych powierzchni, co jest dużym wyzwaniem w przypadku metod konwencjonalnych. Wydajność pracy znacznie zwiększa także możliwość przejrzystego raportowania znalezionych problemów, wraz z precyzyjnym wskazaniem miejsc ich występowania – co jest kluczowe w przypadku pracy zespołowej.

Tryb PDQ – analiza wyładowań niezupełnych metodami sztucznej inteligencji

Oprócz trybów pracy znanych z kamery ii900 (tryb fotograficzny, wideo oraz LeakQ™ – kwantyfikacja wycieków gazu), w modelu ii910 zaimplementowano tryb kwantyfikacji i identyfikacji wyładowań niezupełnych – PDQ™. Stosując mechanizmy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, kamera ii910 potrafi ocenić typ wyładowania niezupełnego (wyładowania koronowe, powierzchniowe lub łukowe), a także – na podstawie zliczania pulsów – ocenić jego dotkliwość, trend i szybkość rozwoju. 

obraz kamery Fluke ii910

Gotowość do pracy w terenie i warunkach przemysłowych

Zaprojektowana zgodnie ze standardami firmy Fluke™ kamera ii910 spełnia najwyższe normy jakości, pozwalając na bezproblemową pracę w terenie oraz w wymagających warunkach przemysłowych. Matryca mikrofonów jest certyfikowana IP56, zaś korpus urządzenia IP40. Temperatury pracy obejmują zakres od -10 do 40 °C, a wydajna bateria pozwala na 6-godzinną inspekcję. Gotowe do pracy urządzenie to zwarta, przenośna konstrukcja bez żadnych elementów zewnętrznych czy okablowania, co znacznie podnosi komfort i bezpieczeństwo pracy.

>> Zobacz więcej informacji o precyzyjnej przemysłowej kamerze dźwiękowej Fluke ii910<<

Źródło: Artykuł sponsorowany (Fluke)

Fluke Europe B.V.

Fluke Europe B.V.

Fluke Corporation, firma założona w 1948 roku, jest światowym liderem w produkcji przenośnych przyrządów pomiarowych do profesjonalnych zastosowań. Przyrządy Fluke służą do diagnostyki i rozwiązywania problemów o zasadniczym znaczeniu dla płynnego funkcjonowania w branży. Klientami Fluke są technicy, inżynierowie, elektrycy, metrolodzy i specjaliści zajmujący się: diagnostyką budowlaną, instalatorstwem, usuwaniem awarii i zarządzaniem przemysłowymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz procesami kalibracji, związanymi z kontrolą jakości, a także rekonstrukcją i renowacją. Marka Fluke oznacza dla klientów: mobilność, wytrzymałość, bezpieczeństwo, prostotę obsługi i niezmienne standardy jakości. Fluke Corporation współpracuje z siecią autoryzowanych dystrybutorów oraz przedstawicieli na terenie ponad 100 krajów. Lista dystrybutorów dostępna tutaj: https://www.fluke.com/pl-pl/gdzie-kupic

Oferta:

Przyrządy pomiarowe firmy Fluke to grupa aparatury pomiarowej wysokiej klasy o dużej uniwersalności zastosowań, łącząca znakomite parametry z korzystną ceną i bogatą ofertą akcesoriów. Oferta obejmuje multimetry cyfrowe, mierniki cęgowe, testery elektryczne, testery akumulatorów, testery izolacji, testery uziemienia, testery instalacji, pirometry, dalmierze, poziomice laserowe (pod marką PLS), oscyloskopy, wibrometry, kamery termowizyjne, analizatory jakości energii, produkty iskrobezpieczne i przyrządy do pomiaru jakości powietrza w pomieszczeniach.

Profil Firmy

Fluke Europe B.V.