Comarch zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży

Comarch

Grupa Comarch opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za drugi kwartał i za pierwsze półrocze 2018 r. Przychody ze sprzedaży w drugim kwartale wyniosły 332 mln zł i były o 32% wyższe niż w drugim kwartale 2017 r., a w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły 604 mln zł i były o 19,1% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponad połowę przychodów ze sprzedaży spółki Comarch wygenerowały na rynkach zagranicznych.

W drugim kwartale 2018 Grupa wypracowała 34,4 mln złotych zysku operacyjnego, czyli o prawie 200% więcej niż przed rokiem, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch wyniósł 10,5 mln zł. Wynik EBITDA Grupy Comarch w pierwszym półroczu 2018 był wyższy o 64,0% niż w analogicznym okresie roku 2017 i osiągnął wartość 71,4 mln zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Comarch sprzedała produkty i usługi o wartości 604 mln zł, czyli o 97 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik operacyjny osiągnął wartość 35 mln zł i był wyższy o prawie dwieście procent w porównaniu do osiągniętego w pierwszym półroczu 2017 r. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej był niższy od wyniku w poprzednim roku o 22,6 mln zł i osiągnął wartość 4,3 mln zł.

Największą część przychodów w drugim kwartale 2018 r. stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej. Jej wartość wyniosła 63,4 mln zł, rosnąc rok do roku o 3 mln zł. Klienci z sektora finanse i bankowość zakupili produkty i usługi o wartości 51 mln złotych, czyli o 6,4 mln zł więcej niż w drugim kwartale 2017 r. Wzrost odnotowała także sprzedaż do klientów z sektora handel i usługi (o 4,6 mln zł, tj. o 10,4%) oraz przemysł i utilities (wzrost o 4,8 mln zł, tj. o 14,1%). Comarch poprawił również znacząco sprzedaż rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski o 6,4 mln zł, tj. o 25,1%.

Przede wszystkim zanotowaliśmy znaczny wzrost przychodów w branżach, które do tej pory nie zachwycały; czyli w administracji publicznej i służbie zdrowia. Przychody ze sprzedaż do klientów z sektora administracji publicznej wzrosły ponad czterokrotnie i wyniosły 51,6 mln zł, głównie dzięki realizacji kontraktu na informatyzację sal sądowych Dzięki realizacji nowych kontraktów na informatyzację szpitali przychody ze sprzedaży do klientów z sektora medycznego wyniosły 5,4 mln zł, rosnąc rok do roku o 63,7%. Cieszy nas wzrost sprzedaży rozwiązań Comarch osiągnięty w niemal każdym segmencie biznesowym, co pokazuje, że strategia rozwoju firmy jest skuteczna – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Comarch.

Comarch zwiększył w pierwszej połowie roku zatrudnienie o 1,4%. Na koniec czerwca w grupie pracowało 5 616 osób, czyli 75 więcej niż przed rokiem.

Źródło: Comarch

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę